Naš poslovni integritet

Borba protiv mita i korupcije

Ne tolerišemo podmićivanje niti korupciju u bilo kom obliku.

Šta to znači za JTI?

U svim svojim poslovnim odnosima postupamo sa integritetom i primenjujemo pristup nulte tolerancije prema podmićivanju i korupciji u svim zemljama u kojima poslujemo.

Podmićivanje podrazumeva davanje ili primanje vrednosti (obično novca) u zamenu za poslovnu prednost. Korupcija je zloupotreba moći za ličnu korist.
Isplate za olakšice predstavljaju oblik podmićivanja i obično uključuju male poklone ili plaćanja državnim službenicima u zamenu za pružanje ili ubrzavanje rutinske usluge.

Kršenje zakona o podmićivanju i korupciji može da dovede do krivične istrage i gonjenja, kao i potencijalnih novčanih kazni za JTI i sve uključene zaposlene.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Ne učestvujem ni u jednom obliku mita ili korupcije. Konkretno, ako mi se ponudi ili zatraži mito ili isplata za olakšice, odbijam i odmah prijavljujem lokalnom ili regionalnom pravnom savetniku ili članu Odeljenja za usaglašavanje ponašanja zaposlenih sa Pravilima ponašanja.

Takođe znam rizike od mita kada su u pitanju pokloni, gostoprimstvo, zabava, donacije državnim organima, dobrotvornim donacijama i sponzorstvima.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo da svi naši poslovni partneri – uključujući one koji imaju ovlašćenje da deluju u naše ime – u potpunosti primenjuju naš pristup nulte tolerancije prema podmićivanju i korupciji kao uslov za poslovanje sa JTI.

JTI može da raskine ugovor sa bilo kojim poslovnim partnerom za kog se utvrdi da je učestvovao u podmićivanju ili korupciji.

Naše vrednosti u praksi

„Nekoliko puta sam primio pozive i mejlove od komercijaliste potencijalnog prodavca. Rekao sam mu da proizvodi koje je nudi ne ispunjavaju naše specifikacije. Ponovo je pozvao navodeći da bi bio spreman da mi plati dodatnih 5% kao „ličnu proviziju“ ako JTI prihvati njegovu ponudu. Saopštio sam mu da takva praksa nije u skladu sa našim vrednostima i Pravilima ponašanja i zatražio od njega da više ne zove JTI. Odmah sam obavestio svog menadžera.“

Zaposleni Odeljenja za kupovine i nabavke

Saznaj više