Vår affärsintegritet

Bekämpa mutor och korruption

Vi tolererar inte mutor eller korruption i någon form.

Vad innebär detta för JTI?

Vi har åtagit oss att agera med integritet i hela vår affärsverksamhet och har nolltolerans mot mutor och korruption i alla länder där vi är verksamma.

Muta innebär att ge eller ta emot något av värde (normalt sett pengar) i utbyte mot en affärsfördel. Korruption är maktmissbruk för personlig vinning.

Smörjpengar är en form av muta och består vanligtvis av små gåvor eller betalningar till offentliga tjänstemän i utbyte mot att dessa utför eller påskyndar en rutinmässig tjänst.

Att bryta mot lagar mot mutor och korruption kan leda till brottsundersökning och åtal, samt ekonomiska påföljder för JTI och eventuella berörda anställda.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag deltar inte i någon form av mutor eller korruption. Om jag erbjuds, eller får en förfrågan om, en muta eller smörjpengar vägrar jag och rapporterar omedelbart till min lokala jurist eller en medlem av Compliance-teamet.

Jag tänker också på eventuella risker för mutor i samband med gåvor, representation, underhållning, donationer till statliga organ, välgörenhetsdonationer och sponsring.

Vad innebär detta för våra affärspartners?

Vi förväntar oss att alla våra affärspartners, inklusive de som utsetts att agera för vår räkning, fullt ut följer vår nolltolerans mot mutor och korruption som ett villkor för att göra affärer med JTI.

Vi förväntar oss att alla våra affärspartners, inklusive de som utsetts att agera för vår räkning, fullt ut följer vår nolltolerans mot mutor och korruption som ett villkor för att göra affärer med JTI.

Att efterleva våra värderingar i praktiken

”Jag har fått upprepade samtal och e-postmeddelanden från en säljare hos en potentiell leverantör. Jag sa till honom att de produkter han föreslog inte uppfyller våra specifikationer. Han ringde igen och antydde att han skulle vara villig att betala mig 5 % extra i ”personlig provision” om JTI accepterade hans erbjudande. Jag informerade honom om att sådana metoder inte är i linje med våra värderingar och vår uppförandekod, och bad honom att inte ringa JTI igen. Jag informerade genast min chef.”

En PPO-anställd

Ta reda på mer