Naš poslovni integritet

Spriječavanje finansijskog kriminala

Ne toleriramo finansijski kriminal i aktivno upravljamo rizicima u vezi sa finansijskim kriminalom.

Šta to znači za JTI?

Finansijski kriminal šteti društvu i vladama i može negativno utjecati na poslovanje i ugled kompanije JTI.

Finansijski kriminal uključuje pranje novca, utaju poreza i omogućavanje utaje poreza. Pranje novca je proces pretvaranja nezakonito stečenog novca u naizgled legitiman novac ili druga sredstva. Izbjegavanje poreza podrazumijeva poduzimanje mjera kako se ne bi platio porez. Omogućavanje utaje poreza znači pomaganje poslovnom partneru ili drugom trećem licu da izbjegne porez.

Kazne za finansijski kriminal i njegovo omogućavanje mogu biti ozbiljne i za JTI i za zaposlene, čak i ako JTI ili odgovorno lice nema koristi od predmetnih aktivnosti. Možete snositi odgovornost ako namjerno ili nenamjerno pomažete nekome da obavlja takve aktivnosti.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Ne smijem se baviti nikakvim oblikom finans ijskog kriminala niti ga olakšavati.

Politika protiv pranja novca kompanije JTI definira pravila za dolazna i odlazna komercijalna plaćanja i može mi pomoći da se postaram za to da ne omogućavam pranje novca.

Ako se od mene zatraži da uradim nešto što bi moglo dovesti do izbjegavanja poreza ili pranja novca, odbijam zahtjev i odmah ga prijavljujem.

Skrećem pažnju ako posumnjam da je neki kolega ili poslovni partner možda uključen u financijski kriminal.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo da naši poslovni partneri – uključujući one koji djeluju u naše ime – u potpunosti primjenjuju naš pristup nulte tolerancije prema finansijskom kriminalu.

Koristimo svoje pravo da raskinemo ugovorne aranžmane ako je poslovni partner uključen u bilo koji oblik financijskog kriminala.

Ako se od poslovnog partnera zatraži da uradi nešto što može dovesti do finansijskog kriminala, partner je obavezan to odmah prijaviti na adresu onebehavior@jti.com

Na koje situacije se to može odnositi?

Evo nekoliko primjera potencijalnog financijskog kriminala:

  • Poslovni partner mi je zatražio da preusmjerim plaćanje na offshore bankovni račun registriran na treće lice koje mi nije poznato i sumnjam da je razlog za to izbjegavanje poreza.
  • Klijent me je zamolio da pogrešno klasificiram robu/usluge koje je kupio na fakturi, što bi smanjilo PDV ili druge poreze ili obaveze.

Saznaj više