Naše obchodní poctivost

Prevence finanční kriminality

Netolerujeme finanční kriminalitu a provádíme aktivní řízení rizik s ní spojených.

Co to znamená pro společnost JTI?

Finanční kriminalita poškozuje společnost a státy a je způsobilá negativně ovlivnit podnikání a pověst společnosti JTI.

Finanční kriminalita zahrnuje praní špinavých peněz, daňové úniky a napomáhání daňovým únikům. Praní špinavých peněz je procesem přeměny nelegálně získaných peněžních prostředků na zdánlivě legitimní peníze nebo jiná aktiva. Daňový únik obnáší přijímání opatření za účelem vyhnutí se povinným platbám daní. Napomáhání daňovým únikům znamená pomoc obchodnímu partnerovi nebo jiné třetí osobě s realizací daňového úniku.

Sankce za páchání nebo součinnost při páchání finanční kriminality může mít závažné následky pro společnost JTI i její zaměstnance, a to i v případě, že společnosti JTI nebo příslušná odpovědná osoba nebude mít z provedených činností žádný prospěch. Odpovědnost Vám může vzniknout v případě, že úmyslně nebo i neúmyslně někomu pomůžete s realizací těchto činností.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Nesmím se účastnit žádné formy finanční kriminality ani napomáhat jejímu páchání.

Směrnice společnosti JTI o praní špinavých peněz (dále jen „AML“) definuje pravidla týkající se příchozích a odchozích obchodních plateb a může mi pomoci se zajištěním toho, abych nenapomáhal praní špinavých peněz.

Budu-li požádán o jakékoli jednání, které by mohlo vést k daňovému úniku nebo praní špinavých peněz, takové jednání odmítnu a okamžitě nahlásím.

Ozvu se, pokud pojmu podezření, že některý kolega nebo obchodní partner by mohl být zapleten do páchání finanční kriminality.

Co to znamená pro naše obchodní partnery?

Od svých obchodních partnerů, včetně těch, kteří jednají v našem zastoupení, očekáváme, že budou jednat plně v souladu s naším přístupem nulové tolerance finanční kriminality.
Budou-li se naši obchodní partneři účastnit páchání finanční kriminality v jakékoli formě, vykonáme své právo na ukončení smluvních vztahů s nimi.

Pokud bude kterýkoli obchodní partner požádán o jednání, které by mohlo mít za následek páchání finanční kriminality, je povinen své podezření ihned nahlásit prostřednictvím onebehavior@jti.com.

Na jaké situace se to může vztahovat?

Níže uvádíme vybrané příklady potenciální finanční kriminality:

  • Obchodní partner mne požádal o přesměrování platby na offshore bankovní účet zapsaný na třetí osobu, která mi není známa, a já mám podezření, že důvodem tohoto požadavku je snaha o daňový únik.
  • Zákazník mne požádal o nesprávnou klasifikaci zboží/služeb, které nakoupil, na jeho faktuře, která bude mít za následek snížení DPH nebo jiných daní či cel nebo povinných plateb.

Zjistit více