Naš poslovni integritet

Sprječavanje financijskog kriminala

Ne toleriramo financijski kriminal i aktivno upravljamo rizicima u svezi s financijskim kriminalom.

Što to znači za JTI?

Financijski kriminal šteti društvu i vladama i može negativno utjecati na poslovanje i ugled kompanije JTI.

Financijski kriminal uključuje pranje novca, utaju poreza i omogućavanje utaje poreza. Pranje novca je proces pretvaranja nezakonito stečenog novca u naizgled legitiman novac ili druga sredstva. Izbjegavanje poreza je poduzimanje mjera kako se ne bi platio porez. Omogućavanje utaje poreza znači pomaganje poslovnom partneru ili trećoj osobi da izbjegne porez.

Kazne za financijski kriminal i njegovo omogućavanje mogu biti ozbiljne i za JTI i za zaposlenike, čak i ako JTI ili odgovorna osoba nemaju koristi od tih aktivnosti. Možete snositi odgovornost ako namjerno ili nenamjerno pomažete nekome da obavlja takve aktivnosti.

Što ovo znači za mene kao zaposlenika?

Ne smijem se baviti nikakvim oblikom financijskog kriminala niti ga olakšavati.

Politika protiv pranja novca kompanije JTI definira pravila za dolazna i odlazna komercijalna plaćanja i može mi pomoći da se skrbim za to da ne omogućavam pranje novca.

Ako se od mene zatraži da učinim nešto što bi moglo dovesti do izbjegavanja poreza ili pranja novca, odbijam zahtjev i odmah ga prijavljujem.
Skrećem pozornost ako posumnjam da je neki kolega ili poslovni partner možda uključen u financijski kriminal.

Što to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo da naši poslovni partneri – uključujući one koji djeluju u naše ime – u potpunosti primjenjuju naš pristup nulte tolerancije prema financijskom kriminalu.
Koristimo svoje pravo raskinuti ugovorne aranžmane ako je poslovni partner uključen u bilo koji oblik financijskog kriminala.

Ako se od poslovnog partnera zatraži da učini nešto što može dovesti do financijskog kriminala, partner je obvezan odmah prijavititi to na adresu onebehavior@jti.com.

Na koje situacije se to može odnositi?

Evo nekoliko primjera mogućeg financijskog kriminala:

  • Poslovni partner mi je zatražio da preusmjerim plaćanje na offshore bankovni račun registriran na treću osobu koja mi nije poznata i sumnjam da je razlog za to izbjegavanje poreza.
  • Klijent me je zamolio da netočno klasificiram robu/usluge koje je kupio na fakturi, što bi smanjilo PDV ili druge poreze ili obveze.

Saznaj više: