Naša poslovna integriteta

Preprečevanje finančnega kriminala

Ne toleriramo finančnega kriminala in aktivno upravljamo tveganja v zvezi s finančnim kriminalom.

Kaj to pomeni za JTI?

Finančni kriminal škoduje družbi in vladam in lahko negativno vpliva na poslovanje in ugled družbe JTI.

Finančni kriminal vključuje pranje denarja, davčno utajo in omogočanje davčne utaje. Pranje denarja je proces pretvorbe nezakonito pridobljenega denarja v navidezno legitimen denar ali druga sredstva. Izogibanje davkom pomeni delati na tem, da se ne plača davek.

Omogočanje davčne utaje pomeni pomoč poslovnemu partnerju ali drugi tretji osebi, da se izogne plačilu davka.

Kazni za finančni kriminal in njegovo omogočanje so lahko hude tako za JTI kot za zaposlene, četudi JTI ali odgovorna oseba nima koristi od predmetnih dejavnosti. Lahko ste odgovorni, če namerno ali nenamerno pomagate komu opravljati takšne dejavnosti.

Kaj to pomeni zame kot zaposlenega?

Ne smem se ukvarjati z nobeno obliko finančnega kriminala, ne smem ga niti omogočati.

Politika proti pranju denarja družbe JTI opredeljuje pravila za vhodna in izhodna komercialna plačila, ki mi lahko pomagajo, da ne omogočam pranje denarja.

Če se od mene zahteva, da naredim nekaj, kar bi lahko pripeljalo do neplačila davka ali do pranja denarja, zahtevo zavrnem in to takoj prijavim.

Opozorim, če posumim, da je kdo izmed sodelavcev ali poslovnih partnerjev mogoče vključen v finančni kriminal.

Kaj to pomeni za naše poslovne partnerje?

Pričakujemo, da naši poslovni partnerji - vključno s tistimi, ki delujejo v našem imenu - popolnoma upoštevajo naš pristop ničte tolerance proti finančnemu kriminala.

Uporabljamo svojo pravico, da prekličemo pogodbe, če je poslovni partner vključen v kakršno koli obliko finančnega kriminala.

Če se od poslovnega partnerja zahteva, da stori nekaj kar lahko pripelje do finančnega kriminala, mora partner to takoj prijaviti na naslov
onebehavior@jti.com.

Na kakšne situacije se to lahko nanaša?

Tukaj je nekaj primerov morebitnega finančnega kriminala:

  • Poslovni partner je od mene zahteval, naj preusmerim plačilo na offshore bančni račun registriran na tretjo osebo, ki mi ni znana in dvomim, da je razlog za to izogibanje davku.
  • Stranka me je prosila, naj na računu napačno kategoriziram blago/storitve, ki jih je kupila, da bi zmanjšala DDV ali druge davke

Izvedite več