Vår affärsintegritet

Förhindra ekonomisk brottslighet

Vi tolererar inte ekonomisk brottslighet och hanterar aktivt risker som rör ekonomisk brottslighet.

Vad innebär detta för JTI?

Ekonomisk brottslighet skadar samhället och myndigheterna och kan inverka negativt på JTI:s verksamhet och rykte.

Ekonomisk brottslighet omfattar penningtvätt, skatteflykt och underlättande av skatteflykt. Penningtvätt är en process för att omvandla pengar som erhållits illegalt till skenbart lagliga pengar eller andra tillgångar. Skatteflykt innebär att vidta åtgärder för att undvika att betala de skatter som krävs. Underlättande av skatteflykt innebär att hjälpa en affärspartner eller annan tredje part att undvika skatter.

Straffen för att begå eller underlätta ekonomisk brottslighet kan vara allvarliga för både JTI och dess anställda, även om JTI eller den ansvariga personen inte drar någon egen nytta av de utförda aktiviteterna. Du kan vara ansvarig om du avsiktligen eller oavsiktligen hjälper någon att utföra sådana aktiviteter.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag får inte delta i eller underlätta någon form av ekonomisk brottslighet.

JTI:s policy mot penningtvätt (Anti-Money Laundering, AML) anger regler för inkommande och utgående kommersiella betalningar och kan hjälpa mig se till att jag inte underlättar penningtvätt.

Om jag blir ombedd att genomföra en handling som kan leda till skatteflykt eller penningtvätt, vägrar jag att utföra den och rapporterar händelsen omedelbart.

Vad innebär det här för våra affärspartners?

Vi förväntar oss att våra affärspartners, inklusive de som agerar för vår räkning, helt och hållet ska följa vår nolltolerans mot ekonomisk brottslighet.
Vi kommer att utöva vår rätt att säga upp avtal om våra affärspartners är delaktiga i någon form av ekonomisk brottslighet.

Om en affärspartner uppmanas att utföra en handling som kan resultera i ekonomisk brottslighet, måste de omedelbart rapportera ärendet via onebehavior@jti.com.

I vilka situationer kan detta gälla?

Här är några exempel på potentiell ekonomisk brottslighet:

  • En affärspartner har bett mig att omdirigera en betalning till ett offshore-bankkonto registrerat på en tredje part som jag inte känner till, och jag misstänker att orsaken till detta är att undvika att betala skatt.
  • En kund har bett mig att felaktigt klassificera de varor/tjänster de köpt på sin faktura, vilket kommer att minska momsen eller andra skatter och tullavgifter som ska betalas.

Ta reda på mer