Naš poslovni integritet

Poštivanje ekonomskih sankcija i izvoznih kontrola

Posvećeni smo poštivanju važećih ekonomskih sankcija i izvoznih kontrola.

Šta to znači za JTI?

Ekonomske sankcije i izvozne kontrole mogu ograničiti ili onemogućiti poslovanje sa određenim pojedincima, subjektima ili zemljama. Također mogu ograničiti ili onemogućiti izvoz ili uvoz određene robe ili usluga. Kazne za nepoštivanje sankcija i izvoznih kontrola – čak i nenamjerno – mogu imati ozbiljne posljedice za JTI i zaposlene u kompaniji.

Kompanija ima utvrđene politike i procese kojima osigurava da nijedno naše preduzeće niti zaposleni ne učestvuje u zabranjenoj transakciji.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Dužan sam da se upoznam i saglasim sa Globalnom politikom za ekonomske sankcije kompanije JTI i da poštujem sve sankcije i izvozne kontrole koje važe za mene ili za JTI subjekat za koji radim.

U slučaju poslovnih transakcija koje uključuju zemlje pod embargom ili visoko rizične zemlje, proizvode ili usluge, tražim prethodno pisano odobrenje od regionalnog glavnog pravnog savjetnika, lokalnog pravnog savjetnika ili referenta za sankcije.

Ako imam nedoumicu u vezi sa rizikom od eventualnih sankcija ili izvozne kontrole, odmah obavještavam regionalnog glavnog pravnog savjetnika, lokalnog pravnog savjetnika ili referenta za sankcije.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo od svojih poslovnih partnera da se pridržavaju svih važećih sankcija i izvoznih kontrola, kao i JTI standarda za dobavljače.

Na koje situacije se to može odnositi?

Evo nekoliko situacija u kojima postoji opasnost od kršenja ekonomskih sankcija:

  • Kao državljanin SAD ili nosilac zelene karte, zadužen sam za BAP/Memo odobrenja na projektu koji se odnosi na zemlju pod američkim sankcijama.
  • Želim isplatiti dobavljača koji isporučuje robu u zemlju pod američkim sankcijama u američkim dolarima.
  • Želim poslati laser koji se može koristiti u civilne ili vojne svrhe u fabriku kompanije JTI, ali nemam potvrdu da li je potrebna izvozna dozvola.

Saznaj više