Naš poslovni integritet

Poštivanje ekonomskih sankcija i izvoznih kontrola

Posvećeni smo poštivanju važećih ekonomskih sankcija i izvoznih kontrola.

Što to znači za JTI?

Ekonomske sankcije i kontrola izvoza mogu ograničiti ili onemogućiti poslovanje s određenim pojedincima, subjektima ili zemljama. Također mogu ograničiti ili onemogućiti izvoz ili uvoz određene robe ili usluga. Kazne za nepoštovanje sankcija i kontrola izvoza – čak i nenamjerno – mogu imati ozbiljne posljedice za JTI i zaposlenike tvrtke.

Tvrtka ima utvrđene politike i procese kojima osigurava da nijedno naše poduzeće niti zaposlenik ne sudjeluju u zabranjenoj transakciji.

Što ovo znači za mene kao zaposlenika?

Dužan sam upoznati se i usaglasiti djelovanje s Globalnom politikom za ekonomske sankcije tvrtke JTI i poštovati sve sankcije i izvozne kontrole koje vrijede za mene ili za JTI subjekt za koji radim.

U slučaju poslovnih transakcija koje uključuju zemlje pod embargom ili visoko rizične zemlje, proizvode ili usluge, tražim prethodno pisano odobrenje od regionalnog glavnog pravnog savjetnika, lokalnog pravnog savjetnika ili službenika za sankcije.

Ako imam nedoumicu u svezi s rizikom od eventualnih sankcija ili izvozne kontrole, odmah obavještavam regionalnog glavnog pravnog savjetnika, lokalnog pravnog savjetnika ili službenika za sankcije.

Što to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo od svojih poslovnih partnera da se pridržavaju svih važećih sankcija i izvoznih kontrola, kao i JTI standarda za dobavljače.

Na koje situacije se to može odnositi?

Evo nekoliko situacija u kojima postoji opsanost od kršenja ekonomskih sankcija:

  • Kao državljanin SAD ili nositelj dozvole boravka, zadužen sam za BAP/Memo odobrenja na projektu koji se odnosi na zemlju pod američkim sankcijama.
  • Želim platiti dobavljača koji isporučuje robu u zemlju koja je pod američkim sankcijama u američkim dolarima.
  • Želim poslati laser koji se može koristiti u za civilne ili vojne namjene u tvornicu tvrtke JTI, ali nemam potvrdu je li potrebna izvozna dozvola.

Saznaj više: