ความซื่อตรงทางธุรกิจ ของเรา

การเคารพต่อมาตรการคว่ำบาตร ทางเศรษฐกิจและการควบคุมการ ส่งออก

เรามีพันธสัญญาที่จะปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการควบคุมการส่งออก

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการควบคุมการส่งออก อาจเป็นการจำกัด หรือยับยั้งการทำธุรกิจกับบางบุคคล บางบริษัท หรือบางประเทศ รวมทั้งอาจเป็นการจำกัด หรือยับยั้งการส่งออก หรือนำเข้าสินค้าหรือบริการบางประเภท การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและการควบคุมการส่งออกอาจทำให้ทั้งเจทีไอ และพนักงานได้รับโทษอย่างร้ายแรง แม้จะไม่ได้มีเจตนาก็ตาม

เรามีนโยบายและขั้นตอน ในการช่วยให้แน่ใจได้ว่าธุรกิจและพนักงานของเราทั้งหมด จะไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ห้ามดังกล่าว

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

เรามีหน้าที่ต้องเรียนรู้ และปฏิบัติตามนโยบายเรื่องมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจสากลของเจทีไอ และเคารพต่อมาตรการและการควบคุมการส่งออกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรา หรือบริษัทเจทีไอที่เราทำงาน

ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ถูกห้ามค้าขายหรือมีความเสี่ยงสูงนั้น เราจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นหนังสือจากที่ปรึกษาทั่วไปส่วนภูมิภาค ฝ่ายกฎหมายส่วนท้องถิ่น หรือผู้ดูแลเรื่องมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ

หากเรามีข้อสงสัย เกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือการควบคุมการส่งออก เราต้องแจ้งที่ปรึกษาทั่วไปส่วนภูมิภาค ฝ่ายกฎหมายส่วนท้องถิ่น หรือผู้ดูแลเรื่องมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจทันที

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอย่างไร?

เราคาดหวังให้หุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการควบคุมการส่งออก และมาตรฐานผู้จัดหาวัตถุดิบของเจทีไอทุกประการ

เรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใดบ้าง?

ด้านล้างนี้เป็นสถานการณ์ตัวอย่างของการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่อาจมีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดได้

  • ในฐานะที่เป็นพลเมืองของสหรัฐหรือมีกรีนการ์ด ผมเป็นผู้อนุมัติใน BAP/MEMO สำหรับโปรเจคเกี่ยวข้องกับประเทศที่สหรัฐห้ามค้าขายด้วย
  • ผมต้องการจ่ายเงินค่าสินค้า ให้กับผู้จัดหาวัตถุดิบที่ไปส่งสินค้า ในประเทศที่สหรัฐห้ามค้าขายด้วยเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
  • ผมต้องการส่งเครื่องเลเซอร์ ซึ่งอาจนำไปใช้ประโยชน์ในทางพลเรือนหรือทางทหารได้ ไปยังโรงงานของเจทีไอ แต่ยังไม่แน่ใจว่าต้องใช้ใบอนุญาตในการส่งออกหรือไม่

ค้นหาเพิ่มเติม