Naši ljudje

Pravično vedenje in spoštovanje

Naša družba sprejema različnosti in promovira inkluzivno kulturo, kar pomeni, da je vsak v službi lahko svoj, brez tveganja pred diskriminacijo ali nadlegovanjem.

Kaj to pomeni za JTI?

Nespoštovanje, diskriminacija in nadlegovanje ogrožajo JTI vrednote, mi smo pa dolžni tako sebi kot drugim ukrepati, če kaj ni v redu.

Mi ne diskriminiramo in ne toleriramo diskriminacije glede spola, let, rase, religije, invaliditete, seksualne orientacije, zakonskega stanu, etničnega porekla, nacionalnega porekla ali glede katerekoli druge značilnosti, ki jo opredeljuje zakon.

Ne toleriramo fizičnega, verbalnega ali pisnega nadlegovanje ali zastraševanja.

Kaj to pomeni zame kot zaposlenega?

Cenim in spoštujem kulture, mnenja in načine življenja, ki niso kot moji. Premišljujem o tem kako lahko moje vedenje vpliva na druge. Izogibam se žaljivi, agresivni ali zastrašujoči komunikaciji. Ne uporabljam sugestivnih seksualnih namigovanj ali neželenih fizičnih gest do drugih.
Če sem kadilec, spoštujem pravico nekadilcev, da delajo v okolju brez dima.

Če nekdo kaže žaljivo obnašanje ali kakršno koli drugo obliko diskriminacije ali nadlegovanja v odnosu do mene, lahko to prijavim svojemu linjskemu vodji, poslovnemu partnerju za kadrovske posle ali članu tima za skladnost.

Kot vodja, sprejemam različnosti in se do sodelavcev vedem pravično in s spoštovanjem. Sprejemam odločitve, ki so poštene in nepristranske. Ne toleriram nobene oblike diskriminacije ali nadlegovanja in se takoj odzovem na nepravilnosti, na katere sem opozorjen.

Kaj to pomeni za naše poslovne partnerje?

Od naših poslovnih partnerjev pričakujemo, da zagotovijo delovno okolje, ki se do svojih zaposlenih vede pravično in s spoštovanjem, in da pazijo, da noben delavec ne trpi za kakršno koli obliko diskriminacije ali zastraševanja.

Tukaj je nekaj primerov neobčutljivega ali žaljivega vedenja:

  • Neprimeren ali žaljiv humor, komentarji spolne narave ali komentarji, ki žalijo moške ali ženske
  • Izražanje rasističnih stališč
  • Poniževanje zaposlenega ali skupine zaposlenih, npr. tako da se njihove napake naglasijo pred drudimi
  • Marginaliziranje posameznikov ali skupin, npr. tako da se neupravičeno izključijo iz dejavnosti ali pogovora

Izvedite več