Нашите продукти

Осигуряване на качество на продуктите

Ние се гордеем с нашите производствени операции от световна класа, които постоянно отговарят на стандартите на JTI за качество и очакванията на клиентите.

Какво означава това за JTI?

Ние произвеждаме продукти в съответствие със строги спецификации, като използваме качествени тютюневи и нетютюневи материали от доверени източници.

Качеството се гарантира през всички етапи на снабдяване, производство, съхранение, дистрибуция и обслужване на клиенти, в пълно съответствие с регулаторните и законовите изисквания.

Какво означава това за мен като служител?

Винаги следвам стандартите и процедурите на JTI за Качество на продуктите, независимо от времето или други ограничения на ресурсите. Аз се уверявам, че всички бизнес партньори, с които работя, правят същото.

Какво означава това за нашите бизнес партньори?

Какво означава това за нашите бизнес партньори?

Ние очакваме нашите бизнес партньори да спазват приложимите закони, Стандарти на JTI за доставчици, критерии за качество на материалите и споразумения за обслужване. От тях се изисква да предоставят за инспекция своите стоки или услуги, когато JTI поиска това от тях.

Към какви ситуации следва да се прилага това?

Някои примери за възможни проблеми във връзка с качеството на продуктите:

  • Дистрибутор ме е уведомил, че липсва бандеролът от пратка продукти.
  • Някои пакети цигари съдържат марки, които са различни от отпечатаните на кашона.
  • Клиент е съобщил, че са пристигнали пакети цигари с нарушени печати и е притеснен, че те може да са били подправени.

Научете повече