Нашите продукти

Отговорно предлагане на нашите продукти на пазара

Ние се ангажираме да предлагаме по един отговорен начин нашите продукти на пазара на пълнолетни пушачи.

Какво означава това за JTI?

Ние приемаме тази отговорност сериозно и напълно спазваме всички съответни регулации и Глобалните принципи за предлагане на пазара на тютюневи изделия на Групата JT.

Ние не продаваме нашите продукти на непълнолетни. Освен това не насърчаваме никого да започне да пуши и не се опитваме да разубеждаваме пушачи да се откажат от пушенето. Ние продаваме нашите продукти на пълнолетни пушачи, за да поддържаме лоялност към марката и за да насърчим пълнолетните пушачи на конкурентни марки да се пренасочат към нашите продукти.

Ние вярваме, че пълнолетните пушачи следва да бъдат надлежно информирани за здравните рискове от пушенето преди да вземат решението да пушат.

Какво означава това за мен като служител?

Ако съм ангажиран в дейности по маркетинг и продажби („М&S”), отговарям за запознаването ми с политиките, насоките и процедурите в областта на маркетинга и продажбите, както и всички приложими законови изисквания и Глобалните принципи за предлагане на пазара на тютюневи изделия на Групата JT. Прилагам ги последователно в моите ежедневни дейности.

Какво означава това за нашите бизнес партньори?

Ние очакваме всички бизнес партньори, наети за пазарни проучвани, бранд маркетинг, промоции на продукти или други дейности по маркетинг и продажби, да спазват нашите политики, насоки и процедури в областта на маркетинга и продажбите, както и всички приложими законови изисквания и Глобалните принципи за предлагане на пазара на тютюневи изделия на Групата JT.

Към какви ситуации би могло да се прилага това?

Ето някои примери за маркетингови дейности, които не биха представлявали отговорен маркетинг:

  • Ние плащаме за или по друг начин разрешаваме пускането на пазара на наши тютюневи продукти в публикации в интернет на трето лице, като видеоклипове и блогове, до които осъществяват достъп непълнолетни или непушачи.
  • Рекламен билборд, съдържащ една от нашите марки цигари, е разположен срещу входа на гимназия.
  • Уебсайт на дадена марка в интернет няма подходящ механизъм за удостоверяване на възрастта на потребителите.

Научете повече