Naši proizvodi

Saradnja sa poslovnim partnerima

Naši poslovni partneri su ključni za naš uspjeh. Oni se pažljivo biraju na osnovu kriterija koji uključuju usklađenost sa zakonima i propisima, poslovni integritet, kvalitet, sigurnost i zdravlje na radu, ljudska prava, standardima rada i upravljanje životnom sredinom.

Šta to znači za JTI?

Naši poslovni partneri uključuju naše kupce, dobavljače, uzgajivače, trgovce duhanskim listom, distributere i sva druga lica sa kojima imamo komercijalni odnos.

Neetično ponašanje bilo kog našeg poslovnog partnera može utjecati na naš ugled. Trudimo se da surađujemo sa partnerima koji su posvećeni našim visokim etičkim standardima.

Svi dobavljači obavezno ispunjavaju Standarde za dobavljače kompanije JTI, a ključni dobavljači se certificiraju prema tim standardima.

JTI program Praksi poljoprivrednog rada („PPR program“) fokusira se na unapređenje radnih praksi u okviru naših poslova sa uzgojem i trgovinom duhanskim listom tako što pokriva teme kao što su prava radnika, sigurnost i zdravlje na radu i dječiji rad.

Primjenjujemo dužnu pažnju kako bismo osigurali da su svi poslovni partneri koji kupuju naše duhanske proizvode ili manipuliraju njima poznati po poštenju i integritetu.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Podržavam težnje kompanije JTI da ispunjava visoke standarde kroz cijeli lanac snabdijevanja tako što održava dobre odnose sa poslovnim partnerima, zasnovane na jasnim očekivanjima i uzajamnom poštovanju.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Računamo na to da naši poslovni partneri poštuju zakon, promoviraju etične poslovne prakse i ispunjavaju naše visoke standarde.

Kompanija podstiče sve proizvođače i trgovce duhanskim listovima sa kojima JTI surađuje na to da primjenjuju naše Prakse poljoprivrednog rada („PPR“), a JTI pruža podršku pri provedbi PPR programa.

Prakse poljoprivrednog rada u akciji

Jedan od naših poljoprivrednih stručnjaka je redovno posjećivao jednog poljoprivrednika tokom sezone vegetacije. Jednom prilikom je primijetio da poljoprivrednik koristi sredstva za zaštitu bilja bez lične zaštitne opreme koju obezbjeđuje JTI. Stručnjak je objasnio sigurnosne i zdravstvene rizike u vezi sa rukovanjem sredstvima za zaštitu bilja i na koji način ga oprema može zaštititi. Pozvao je poljoprivrednika da dođe na obuku za sredstva za zaštitu bilja koja je organizirana u njegovom rejonu uz našu podršku. Prilikom sljedeće posjete u periodu korištenja sredstava za zaštitu bilja, naš stručnjak se obradovao kada je vidio da poljoprivrednik nosi svoju zaštitnu opremu.

Saznaj više