Naše výrobky

Spolupráce s obchodními partnery

Naši obchodní partneři jsou pro úspěch naší společnosti naprosto klíčoví. Jsou pečlivě vybíráni na základě kritérií, mezi něž patří i jednání v souladu s právními předpisy, poctivost a čestnost při podnikání, kvalita, ochrana zdraví a bezpečnost práce, lidská práva, pracovněprávní normy a ochrana životního prostředí.

Co to znamená pro společnost JTI?

Mezi naše obchodní partnery patří naši zákazníci, dodavatelé, pěstitelé, obchodníci s tabákovými listy, distributoři a jakékoli jiné osoby, s nimiž jsme navázali obchodněprávní vztah.

Neetické chování kteréhokoli z našich obchodních partnerů by mohlo mít dopad na naši pověst. Snažíme se pracovat s partnery, kteří usilují o dodržování našich přísných etických norem.

Všichni dodavatelé jsou povinni splňovat Dodavatelské standardy společnosti JTI, přičemž my své klíčové dodavatele prověřujeme, zda tyto normy splňují.

Program postupů při práci v zemědělství společnosti JTI (dále jen „Program ALP“) se zaměřuje na zlepšování pracovní praxe v rámci našich pěstitelských provozů a obchodu s tabákovými listy a upravuje normy v oblastech typu: práva pracovníků, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a dětská práce.

Provádíme prověrky, abychom zajistili, že si všichni obchodní partneři, kteří nakupují nebo nakládají s našimi tabákovými výrobky, budou udržovat pověst čestných a poctivých podnikatelů.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Podporuji snahy společnosti JTI o udržení přísných standardů napříč naším dodavatelským řetězcem, a to udržováním pevných vazeb s obchodními partnery založených na jasných očekáváních a vzájemném respektu.

Co to znamená pro naše obchodní partnery?

Od svých obchodních partnerů očekáváme, že budou respektovat právní předpisy, podporovat etické obchodní praktiky a jednat v souladu s našimi přísnými normami.

Všem pěstitelům a obchodníkům s tabákovými listy, kteří dodávají tabák společnosti JTI, doporučujeme, aby se řídili našimi Postupy při práci v zemědělství (dále jen „ALP“), přičemž společnost JTI jim může poskytnout podporu při implementaci programů ALP.

Postupy při práci v zemědělství v praxi

Jeden z našich odborníků na hospodaření pravidelně navštěvoval jistého farmáře během pěstitelské sezóny (vegetačního období). Při jedné z návštěv si všiml, že tento farmář aplikuje prostředky na ochranu úrody (zvané též „CPA“), aniž by měl na sobě osobní ochranné pomůcky poskytované společností JTI. Náš odborník mu vysvětlil, jaká zdravotní a bezpečnostní rizika jsou spojena s používáním CPA a jak jej mohou naše pomůcky ochránit. Farmáře pozval k účasti na školení o používání CPA pořádaném s naší podporou v místě, kde daný farmář působil. Při příštím období aplikace CPA náš odborník s potěšením konstatoval, že tento farmář své ochranné pomůcky již používá.

Zjistit více