Naši proizvodi

Suradnja s poslovnim partnerima

Naši poslovni partneri ključni su za naš uspjeh. Oni se pažljivo biraju na temelju kriterija koji uključuju usklađenost sa zakonima i propisima, poslovni integritet, kvalitetu, zdravlje i sigurnost na radu, ljudska prava, standarde rada i upravljanje okolišem.

Što to znači za JTI?

Naši poslovni partneri uključuju naše kupce, dobavljače, uzgajivače, trgovce duhanskim listom, distributere te sve druge osobe s kojima imamo komercijalni odnos.

Neetičko ponašanje bilo kojeg našeg poslovnog partnera može utjecati na naš ugled. Trudimo se surađivati s partnerima koji su opredijeljeni za naše visoke etičke standarde.

Svi dobavljači obavezno ispunjavaju Standarde za dobavljače tvrtke JTI, a ključni dobavljači se certificiraju prema tim standardima.

JTI program Praksa poljoprivrednog rada ("PPR program") fokusira se na unaprjeđenje radnih praksi u okviru naših poslova s uzgojem i trgovinom duhanskim listom tako što pokriva teme kao što su prava radnika, zdravlje i sigurnost na radu i dječji rad.
Primjenjujemo dužnu temeljitost kako bismo osigurali da su svi poslovni partneri koji kupuju naše duhanske proizvode ili postupaju s njima poznati po poštenju i integritetu.

Što ovo znači za mene kao zaposlenika?

Podržavam opredijeljenost tvrtke JTI za ispunjavanje visokih standarda kroz čitav opskrbni lanac tako što održava dobre odnose s poslovnim partnerima na temelju jasnih očekivanja i uzajamnog poštovanja.

Što to znači za naše poslovne partnere?

Računamo na to da naši poslovni partneri poštuju zakon, promoviraju etičke poslovne prakse i zadovoljavaju naše visoke standarde.

Tvrtka potiče sve proizvođače i trgovce duhanskim listovima s kojima JTI surađuje na to da primjenjuju naše Prakse poljoprivrednog rada („PPR“), a JTI pruža potporu pri provođenju PPR programa.

Prakse poljoprivrednog rada u akciji

Jedan od naših poljoprivrednih stručnjaka redovito je posjećivao jednog poljoprivrednika tijekom vegetacijske sezone. Jednom prilikom je primijetio da poljoprivrednik koristi sredstva za zaštitu bilja bez osobne zaštitne opreme koju osigurava JTI. Stručnjak je objasnio zdravstvene i sigurnosne rizike u svezi s rukovanjem sredstvima za zaštitu bilja i na koji način ga oprema može zaštititi. Pozvao je poljoprivrednika da dođe na obuku za sredstva za zaštitu bilja koja je organizirana na njegovom području uz našu podršku. Tijekom sljedećeg posjeta u razdoblju uporabe sredstava za zaštitu bilja, naš je stručnjak bio zadovoljan kad je vidio da poljoprivrednik nosi svoju zaštitnu opremu.

Saznaj više: