Termékeink

Kapcsolattartás üzleti partnerekkel

Üzleti partnereink kritikus fontosságúak sikereink szempontjából. Gondosan, meghatározott kritériumok alapján választjuk meg őket, beleértve a törvényeknek, az üzleti integritás szabályainak, a minőségi előírásoknak, az egészség- és munkavédelmi előírásoknak, az emberi jogoknak, a munkahelyi sztenderdeknek és a környezetgazdálkodás szabályainak való megfelelést.

Mit jelent ez a JTI számára?

Üzleti partnereink között vannak vásárlók, beszállítók, dohánytermelők, disztribútorok, és más partnerek, akikkel kereskedelmi kapcsolatban állunk.

Minden beszállítónak meg kell felelnie a JTI Beszállítói sztenderdeknek, és a kulcsfontosságú beszállítóinkat ezek alapján minősítjük.

A JTI Mezőgazdasági Munkavégzési Gyakorlat program a foglalkoztatási gyakorlat javítására fókuszál a dohánytermelő és dohánylevél-kereskedő szervezeteknél, a program kiterjed a munkások jogaira, a munka- és egészségvédelmi előírásokra és a gyermekmunkára.

Gondoskodunk arról, hogy a dohánytermékek vásárlásával vagy kezelésével foglalkozó üzleti partnereink megőrizzék jó hírnevüket.

Mit jelent ez a számomra és a JTI munkavállalói számára?

Támogatom a JTI erőfeszítéseit, hogy magas minőségi sztenderdeket tartsunk fenn az ellátási láncunkban, és egyértelmű elvárásokon és kölcsönös bizalmon alapuló erős kapcsolatot ápolok üzleti partnereinkkel.

Mit jelent ez az üzleti partnereink számára?

Üzleti partnereinktől elvárjuk, hogy betartsák a jogszabályokat, támogassák az etikus üzleti gyakorlatot és magas minőségi sztenderdek szerint működjenek.

A JTI minden dohánytermelő vagy dohánylevél-kereskedő partnerét bátorítja, hogy csatlakozzon a Mezőgazdasági Munkavégzési Gyakorlat programhoz, melynek bevezetésében számíthatnak a JTI támogatására.

Mezőgazdasági Munkavégzési Gyakorlat program

A dohánytermelés időszakában mezőgazdasági szakértőnk rendszeresen látogatta az egyik dohánytermelőt. Az egyik látogatás alkalmával észrevette, hogy a dohánytermelő a JTI által biztosított, személyre szóló védőfelszerelés nélkül dolgozott növényvédő szerekkel. A szakértő elmagyarázta a munka- és egészségvédelmi előírásokat, melyek a növényvédőszerek használatára vonatkoznak, és hogy a védőfelszerelés segít a munka- és egészségvédelemben. Meghívta a termelőt, hogy csatlakozzon egy növényvédő szerekről szóló képzéshez a saját működési területén, melyet a JTI támogatásával szerveztek. A következő időszakban a szakértő örömmel látta, hogy a termelő használja a védőfelszerelést.

Tudjon meg többet!