Մեր արտադրանքը

Ապօրինի առևտրի դեմ պայքար

Մենք պայքարում ենք ապօրինի առևտրի դեմ՝ ակտիվորեն համագործակցելով իրավապահ և պետական մարմինների հետ, ինչպես նաև աջակցում ենք արդի տեխնոլոգիաների զարգացմանը։

Ի՞նչ է սա նշանակում Ջեյ Թի Այ-ի համար։

Ջեյ Թի Գրուպը աշխատում է կանխել ծխախոտային արտադրանքի ապօրինի առևտուրը՝ ապահովելով մեր մատակարարման շղթայի անվտանգությունը, և սերտորեն համագործակցում է իրավապահ մարմինների հետ` այս մարտահրավերների դեմ պայքարելու համար:
Ծխախոտի ապօրինի առևտուրը խոչընդոտ է հանդիսանում օրինական ծխախոտային գործունեության համար, նվազեցնում է հարկերից ստացվող պետական եկամուտները և աջակցում կազմակերպված հանցագործությանը:
Մենք մշտապես վերահսկում ենք մեր շուկան և հաճախորդներին՝ համոզված լինելու համար, որ Ջեյ Թի Այ-ի ծխախոտային արտադրանքը հասանելի է միայն չափահաս սպառողներին, վաճառվում է օրինական առևտրային ուղիներով և դրանց համար նախատեսված շուկաներում։

Ի՞նչ է սա նշանակում ինձ համար, որպես աշխատակից։

Ծխախոտի մատակարարման շղթայի անվտանգության ապահովման գործում Ջեյ Թի Այ-ին աջակցելու համար ես պետք է համոզված լինեմ, որ ցանկացած գործընկեր, ում հետ ես համագործակցում եմ, ծանոթացել է Ջեյ Թի Այ-ի՝ Մատակարարների համար սահմանված չափորոշիչներին, և համապատասխանում է Ջեյ Թի Այ-ի քաղաքականություններին։
Ցանկացած բիզնես գործընկեր, ով ձեռք է բերում մեր ծխախոտային արտադրանքը, պետք է լինի վստահելի, ունենա լավ հեղինակություն և անցած լինի մեր մատակարարների և հաճախորդների հավաստագրման ծրագիրը։
Ցանկացած կասկածելի գործարքի մեջ Ջեյ Թի Այ-ի բիզնես գործընկերոջ ներգրավվածության մասին ես անհապաղ պետք է հայտնեմ ապօրինի առևտրի դեմ պայքարի թիմին կամ Համապատասխանության թիմին։

Ի՞նչ է սա նշանակում մեր բիզնես գործընկերների համար։

Մենք ակնկալում ենք, որ մեր բիզնես գործընկերները զերծ կպահեն Ջեյ Թի Այ- ին ցանկացած տեսակի ապօրինի առևտրի մեջ ներգրավվածությունից։
Ավելին, մենք ակնկալում ենք մեր բիզնես գործընկերներից լիակատար համագործակցություն և ներգրավվում մեր մատակարարների հավաստագրման ծրագրերին։
Ապօրինի առևտրի դեմ պայքարի մեր թիմը համագործակցում է իրավապահ մարմինների հետ՝ բացահայտելու համար Ջեյ Թի Այ-ի արտադրանքի ցանկացած զավթում։
Եթե հետաքննությունը կասկածի տակ է դնում մեր գործընկերներից որևէ մեկի հեղինակությունը, ապա մենք համապատասխան քայլեր ենք ձեռնարկում մատակարարման շղթայի անվտանգության ապահովման համար` անհրաժեշտության դեպքում դադարեցնելով գործարար հարաբերությունները։

Այս ամենը թվերով․

  • Միջնում աշխարհի 10 ծխախոտներից 1-ը կեղծ է։
  • Ամեն տարի գրանցվում է համաշխարհային հարկային եկամուտներում ավելի քան 40 մլրդ ԱՄՆ դոլարի կորուստ։
  • 2017 թ.-ին բռնագրավվել է ավելի քան 1 մլրդ գլանակ ապօրինի ծխախոտ իրավապահ մարմինների հետ մեր համագործակցության շնորհիվ։

Իմացեք ավելին