Մեր արտադրանքը

Արտադրանքի մարքեթինգի իրականացում պատասխանատու կերպով

Մենք պարտավորվում ենք իրականացնել մեր արտադրանքի մարքեթինգը չափահաս ծխողների համար պատասխանատու կերպով։

Ի՞նչ է սա նշանակում Ջեյ Թի Այ-ի համար։

Մենք մեծ պատասխանատվությամբ ենք վերաբերվում այս գործառույթին և գործում ենք բոլոր համապատասխան կարգավորումներին և Ջեյ Թի Գրուպ-ի՝ Ծխախոտի մարքեթինգի գլոբալ չափանիշներին համապատասխան։
Ջեյ Թի Այ-ն իր արտադրանքի մարքեթինգը չի իրականացնում անչափահասների շրջանում։

Մենք նպատակ չունենք որևէ մեկին խրախուսել սկսել ծխել կամ տարհամոզել դրանից հրաժարվելուց:

Ջեյ Թի Այ-ն իր արտադրանքի մարքեթինգն իրականացնում է գոյություն ունեցող չափահաս ծխողների շրջանում՝ նրանց հավատարմությունն իր ապրանքանիշերի նկատմամբ պահպանելու, ինչպես նաև չափահաս ծխողներին մրցակիցների ապրանքանիշերից իր արտադրանքին անցնելու խրախուսման նպատակով:

Մինչև ծխելու որոշում կայացնելը չափահաս ծխողները պետք է պատշաճ կերպով տեղեկացված լինեն ծխելու հետ կապված առողջական ռիսկերի մասին:

Ի՞նչ է սա նշանակում ինձ համար, որպես աշխատակից։

Եթե ես ներգրավված եմ Մարքեթինգի և վաճառքի (‘M&S’) գործառույթներում, ապա ես պատասխանատու եմ գործելու M&S քաղաքականությանը, ուղեցույցերին, ընթացակարգերին, ինչպես նաև գործող իրավական պահանջներին և Ջեյ Թի Գրուպի՝ Ծխախոտի գլոբալ մարքեթինգային սկզբունքներին համապատասխան։ Ես դրանք մշտապես կիրառում եմ իմ ամենօրյա գործառույթների շրջանակներում։

Ի՞նչ է սա նշանակում մեր բիզնես գործընկերների համար։

Մարքեթինգային հետազոտություններ, բրենդի մարքեթինգ, ապրանքի առաջխաղացում, կամ այլ M&S գործունեություն իրականացնելիս մենք ակնկալում ենք մեր բիզնես գործընկերներից պահպանել և գործել մեր M&S քաղաքականություններին, ուղեցույցներին, գործընթացներին, ինչպես նաև գործող օրենսդրական պահանջներին և Ջեյ Թի Գրուպի՝ Ծխախոտի գլոբալ մարքեթինգային սկզբունքներին համապատասխան։

Ե՞րբ սա կարող է կիրառվել։

Ստորև ներկայացված են մարքեթինգային գործունեության մի քանի օրինակներ, որոնք չեն կարող համարվել պատասխանատու կերպով իրականացվող մարքեթինգ։

  • Մենք վճարում կամ այլ եղանակով թույլատրում ենք մեր ծխախոտային արտադրանքի տեղադրումը երրորդ կողմի ինտերնետային հրապարակումներում, ինչպիսիք են տեսանյութերը, բլոգերը, որոնք հասանելի են անչափահասներին կամ չծխողներին։
  • Մեր ապրանքանիշը գովազդող վահանակը տեղադրված է միջնակարգ դպրոցի մուտքի դիմաց:
  • Ապրանքանիշի մասին ինտերնետային կայքը չունի սպառողների տարիքը ստուգելու համապատասխան մեխանիզմներ:

Իմացեք ավելին