ჩვენი პროდუქცია

ურთიერთობა ბიზნესპარტნიორებთან

ჩვენს ბიზნესპარტნიორებს უდიდესი წვლილი მიუძღვით ჩვენს წარმატებაში. ჩვენ მათ გულდასმით ვირჩევთ ყველა კრიტერიუმის გათვალისწინებით და ვაფასებთ, რამდენად იცავენ კანონებს და რეგულაციებს, რამდენად კეთილსინდისიერად მართავენ ბიზნესს და რამდენად უთმობენ ყურადღებას ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ხარისხი, ჯანდაცვა და უსაფრთხოება, ადამიანის უფლებები, სამუშაო სტანდარტები და გარემოს დაცვა.

რას ნიშნავს ეს JTI-ისთვის?

ბიზნესპარტნიორებად მოვიაზრებთ როგორც სავაჭრო პარტნიორებს, ასევე მომწოდებლებს, თამბაქოს ნედლეულის მწარმოებლებსა და გამყიდველებს, დისტრიბუტორებსა და ნებისმიერ სხვა პირს, ვისთანაც სავაჭრო ურთიერთობა გვაქვს.

ყველა მომწოდებელს მოეთხოვება დაიცვას JTI-ის მომწოდებლის სტანდარტები, რისთვისაც ისინი გადიან ჩვენს შიდა სავალდებულო სერტიფიციერების პროცესს.

JTI-ის შემუშავებული აქვს პროგრამა აგრო მიმართულებით (‘ALP’), რომლის მიზანია გააუმჯობესოს სამუშაო პრაქტიკა თამბაქოს ნედლეულის მწარმოებლებსა და გამყიდველებში. პროგრამა მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა შრომითი უფლებები, ჯანდაცვა და უსაფრთხოება სამუშაო ადგილზე და ბავშვების ექსპლუატაცია.

ჩვენ საფუძვლიანად ვამოწმებთ ყველა ბიზნესპარტნიორს, ვისაც რამე ეტაპზე შეხება აქვს ჩვენს პროდუქციასთან, იმისათვის, რომ დავრწმუნდეთ, რომ მათ აქვთ კარგი რეპუტაცია.

რას ნიშნავს ეს ჩემთვის, როგორც თანამშრომლისთვის?

მე მხარს ვუჭერ JTI-ის უმაღლესი სტანდარტების შენარჩუნებას ჩვენი მიწოდების ქსელში. ამისათვის ბიზნესპარტნიორებთან ვინარჩუნებ კარგ და სტაბილურ ურთიერთობას, რომელიც ეფუძნება ურთიერთპატივისცემას და მკაფიოდ ჩამოყალიბებულ ურთიერთვალდებულებებს.

რას ნიშნავს ეს ჩვენი ბიზნესპარტნიორებისთვის?

ჩვენი ბიზნესპარტნიორებისგან ველით, რომ ისინი პატივს სცემენ კანონს, მხარს დაუჭერენ ეთიკურ ბიზნესპრაქტიკას და დაიცავენ ჩვენს სტანდარტებს.
თამბაქოს ნედლეულის მწარმოებლებს და მომწოდებლებს მოეთხოვებათ დაიცვან JTI-ის აგრო სამუშაო პრაქტიკა (‘ALP’), ამასთან, JTI მხარს დაუჭერს მათ ამ პროგრამების განხორციელებაში.

აგრო სამუშაო პრაქტიკის გამოყენების მაგალითები

JTI-ის აგროექსპერტმა ერთ-ერთ ფერმერთან ვიზიტისას შენიშნა, რომ მცენარეების ქიმიური პრეპარატით დამუშავებისას ფერმერი არ იყენებდა სპეციალურ დამცავ აღჭურვილობას, რომელიც JTI-იმ მიაწოდა. ექსპერტმა ფერმერს განუმარტა რა რისკებთანაა დაკავშირებული ქიმიურ პრეპარატთან მუშაობა სათანადო დამცავი აღჭურვილობის გარეშე. მან მიიწვია ფერმერი JTI-ის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგზე, რომელიც ამ თემას ეძღვნებოდა. მორიგი ვიზიტისას ექსპერტმა კმაყოფილებით შენიშნა, რომ ფერმერი ამჯერად იყენებდა სათანადო დამცავ აღჭურვილობას.

გაიგეთ მეტი