ჩვენი პროდუქცია

პროდუქციის ხარისხის უზრუნველყოფა

ჩვენ ვამაყობთ მსოფლიო კლასის საწარმოო ოპერაციებით, რომელიც მუდმივად შეესაბამება და აკმაყოფილებს JTI-ის ხარისხის სტანდარტებს და მომხმარებელთა მოლოდინებს.

რას ნიშნავს ეს JTI-ისთვის?

ჩვენ ვაწარმოებთ პროდუქციას უმკაცრესი სპეციფიკაციების დაცვით, რისთვისაც ვიყენებთ მხოლოდ ხარისხიან თამბაქოსა და სხვა ნედლეულს, რომელსაც სანდო წყაროებიდან მოვიპოვებთ.

ხარისხი უზრუნველყოფილია ნედლეულის მოძიების, წარმოების, შენახვის, დისტრიბუციისა და კლიენტთა მომსახურების ყველა ეტაპზე, რეგულაციებისა და კანონის ყველა მოთხოვნის შესაბამისად.

რას ნიშნავს ეს ჩემთვის, როგორც თანამშრომლისთვის?

მე განუხრელად ვიცავ JTI-ის პროდუქციის ხარისხის სტანდარტებს და პროცედურებს, მიუხედავად დროის თუ სხვა რესურსების სიმცირისა და ვცდილობ დავრწმუნდე, რომ ნებისმიერი ბიზნესპარტნიორი, ვისთანაც ვმუშაობ, ასევე იქცევა.

რას ნიშნავს ეს ჩვენი ბიზნესპარტნიორებისთვის?

ჩვენ მოველით, რომ ჩვენი ბიზნესპარტნიორები დაიცავენ მოქმედ კანონებს, JTI-ის მომწოდებელთა სტანდარტებს, მასალების ხარისხის კრიტერიუმებს და ხელშეკრულების პირობებს. მათ მოეთხოვებათ, შემოწმებისთვის ხელმისაწვდომი გახადონ თავიანთი პროდუქცია და მომსახურება, როგორც კი ამას მოითხოვს JTI.

რა სიტუაციებზე ვრცელდება ეს?

პროდუქტის ხარისხთან დაკავშირებული მაგალითები:

  • დისტრიბუტორმა შემატყობინა, რომ პროდუქციის გარკვეულ პარტიას აკლია აქციზური მარკები.
  • ზოგიერთ კოლოფში შეცდომით დევს სხვა ბრენდის სიგარეტი (არ ემთხვევა შეფუთვას).
  • კლიენტმა მაცნობა, რომ მიწოდებული სიგარეტის კოლოფებზე ლუქები იყო დაზიანებული; ის ვარაუდობს, რომ კოლოფები გაყალბებულია.

გაიგეთ მეტი