Манай бүтээгдэхүүн

Бүтээгдэхүүний чанарыг хангах

Бид JTI-ийн чанарын стандарт болон хэрэглэгчийн шаардлагад нийцсэн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаагаараа бахархдаг бөгөөд энэ нь дэлхийн түвшний шаардлагыг хангасан билээ.

JTI-ийн хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Бидний бүтээгдэхүүн найдвартай эх үүсвэрээс нийлүүлэгддэг бөгөөд сайн чанарын тамхи болон бусад материалууд нь техникийн өндөр шаардлага хангадаг.

Чанарын хяналт нь нийлүүлэлт, үйлдвэрлэл, хадгалалт, түгээлт болон худалдан авагч нарт хүргэх бүх шатанд зохих эрх зүйн хэм хэмжээний дагуу зохицуулагддаг.

Хамт олны нэгж болох миний хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Би JTI-ийн бүтээгдэхүүний чанарт цаг хугацааны дарамт болон бусад шалтгаанаас үл хамааран стандарт журмыг байнга мөрдөж, ажилладаг.

Би харилцагч түншүүддээ мөн адил шаардлага тавьдаг.

Бизнес түншүүдэд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Бид бизнес түншүүдтэйгээ хуулийн хүрээнд, JTI-ийн ханган нийлүүлэгчийн стандарт, бараа материалын чанарын шаардлагуудыг хангах, үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний нөхцлийн биелэлтэд анхаарч ажиллана. JTI-ийн хүсэлтийн дагуу бизнес түншүүд өөрийн бараа буюу үйлчилгээг шалгуулах үүрэгтэй.

Ямар нөхцөлд үүнийг хэрэглэх вэ?

Бүтээгдэхүүний чанартай холбоотой үүсэж болзошгүй асуудлуудыг жишээ болговол:

  • Түгээгч, багц бүтээгдэхүүн дээр онцгой албан татварын тэмдэг байхгүй байхыг мэдэгдэх.
  • Зарим тамхины хайрцаг дээрх брендийн наалт багцалсан хайрцагны (блокны) наалтаас зөрөх.
  • Үйлчлүүлэгч тамхины хайрцаг нээсэн байсныг анзаарсан ба хуурамч бүтээгдэхүүнээс эмээсэн.

Илүү ихийг олж мэдээрэй