Onze producten

Illegale handel tegengaan

Wij lopen binnen de bedrijfstak voorop in het bestrijden van illegale tabakshandel via samenwerkingsverbanden met wetshandhavingsinstanties en overheden, alsmede bij het ontwikkelen van de allernieuwste technologieën.

Wat betekent dit voor JTI?

JT Group neemt stelling tegen illegale tabak en zet zich in om alle vormen van illegale handel tegen te gaan door het veiligstellen van de eigen voorraadketen en nauw samen te werken met wetshandhavingspartners om deze problemen het hoofd te bieden.

Illegale tabak ondermijnt de legitieme activiteiten van tabaksbedrijven, veroorzaakt lagere belastingopbrengsten voor overheden en ondersteunt georganiseerde misdaad.

Wij houden onze markten en klanten nauw in de gaten om ervoor te zorgen dat de tabaksproducten van JTI uitsluitend middels legale handelskanalen terechtkomen bij volwassen klanten in de beoogde afzetmarkten.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Ter ondersteuning van JTI's pogingen om een legale tabaksvoorraadketen veilig te stellen, zorg ik ervoor dat elke business partner die ik inhuur zich bewust wordt van de JTI Supplier Standards/JTI's leveranciersstandaarden en het betreffende JTI-beleid. Elke business partner die onze tabaksproducten koopt of verhandelt dient een goede reputatie te hebben en te zijn doorgelicht middels onze leveranciers- en klantkeuringprogramma's.

Ik zal elke verdachte transactie of activiteit waar een business partner of product van JTI bij betrokken is onmiddellijk rapporteren aan een lid van het Anti-Illicit Trade team, het team dat zich bezighoudt met het tegengaan van illegale handel, of het Compliance team.

Wat betekent dit voor onze business partners?

Wij verwachten van alle business partners dat zij JTI's en hun eigen bedrijfsvoering en voorraadketens veiligstellen tegen elke vorm van illegale handel. Bovendien verwachten wij van onze business partners volledige medewerking met onze leveranciers- en klantkeuringprogramma's.

Ons Anti-Illicit Trade team werkt samen met de wethandhavingsinstanties om elke inbeslagname van JTI-producten te onderzoeken. Als een onderzoek twijfel opwerpt over de reputatie van onze business partners, nemen wij de juiste maatregelen om onze voorraadketen veilig te stellen, waaronder het beëindigen van de relatie indien dit nodig mocht blijken.

In aantallen

  • Gemiddeld 1 op de 10 sigaretten in de wereld is illegaal.
  • Meer dan USD 40 miljard gaat jaarlijks verloren aan wereldwijde belastinginkomsten.
  • Meer dan 1 miljard illegale sigaretten (of vergelijkbaar) zijn in 2017 in beslag genomen, dankzij onze samenwerking met wethandhavingsinstanties.

Meer weten