Onze producten

Omgang met business partners

Onze business partners zijn uiterst belangrijk voor ons succes. Zij zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van criteria zoals naleving van wet- en regelgeving, zakelijke integriteit, kwaliteit, gezondheid en veiligheid, arbeidsstandaarden en milieubeheer.

Wat betekent dit voor JTI?

Onze business partners omvatten onze klanten, leveranciers, tabakstelers, distributeurs en alle andere partijen met wie we een commerciële relatie hebben.

Onethisch gedrag door één van onze business partners kan invloed hebben op onze reputatie. Wij streven ernaar te werken met partners die willen voldoen aan onze hoge ethische standaarden.

Alle leveranciers moeten voldoen aan JTI's leveranciersstandaarden en wij keuren belangrijke leveranciers volgens deze standaarden.

De JTI Agricultural Labor Practices/JTI's programma op het gebied van landbouwkundige arbeid (‘ALP’) focust op het verbeteren van arbeidspraktijken binnen onze activiteiten met telers en kwekers en omvat onderwerpen zoals rechten van arbeiders, gezondheid en veiligheid en kinderarbeid.

Wij voeren nauwkeurige onderzoeken uit om ervoor te zorgen dat alle business partners die onze tabaksproducten kopen of verhandelen, hun reputatie op het gebied van eerlijkheid en integriteit hoog houden.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Ik steun de inzet van JTI om hoge standaarden te handhaven binnen onze gehele voorraadketen door sterke relaties te onderhouden met business partners op basis van duidelijke verwachtingen en wederzijds respect.

Wat betekent dit voor onze business partners?

We rekenen erop dat onze business partners de wet respecteren, ethische bedrijfspraktijken promoten en onze hoge standaarden naleven.

Alle telers en tabakskwekers die tabak leveren aan JTI worden aangemoedigd om te voldoen aan onze Agricultural Labor Practices/praktijken op het gebied van landbouwkundige arbeid (‘ALP’) en JTI kan ondersteuning bieden bij het implementeren van ALP-programma's.

Agricultural Labor Practices

Gedurende het groeiseizoen bezocht één van onze landbouwdeskundigen regelmatig een landbouwer. Tijdens één van zijn bezoeken merkte hij op dat de landbouwer gewasbeschermingsmiddelen (crop protection agents oftewel 'CPA's'), aanbracht zonder hierbij de door JTI geleverde persoonlijke veiligheidsuitrusting te gebruiken. De deskundige gaf uitleg over de gezondheids- en veiligheidsrisico's in het omgaan met CPA's en hoe deze uitrusting hem zou kunnen beschermen. Hij nodigde de landbouwer uit mee te doen aan een trainingssessie over CPA-beheer in zijn regio die werd georganiseerd met onze medewerking. Tijdens de volgende periode waarin CPA's werden toegepast, was onze deskundige verheugd te zien dat de landbouwer zijn veiligheidsuitrusting droeg.

Meer weten