Onze producten

Zorgen voor Productkwaliteit

Wij zijn trots op onze productieactiviteiten die van wereldklasse zijn en die telkens weer voldoen aan JTI's kwaliteitsstandaarden en de verwachtingen van klanten

Wat betekent dit voor JTI?

Wij fabriceren producten in overeenstemming met strenge specificaties waarbij wij gebruikmaken van tabaksmaterialen en niet-tabaksmaterialen afkomstig van betrouwbare bronnen.

De kwaliteit is verzekerd in alle stadia van bevoorrading, fabricage, opslag, distributie en klantenservice, geheel in overeenstemming met de wettelijke en regelgevingsvereisten.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Ik volg altijd de productkwaliteitstandaarden en -procedures van JTI, ongeacht of er sprake is van tijdsdruk of beperkingen qua hulpmiddelen.

Ik zorg ervoor dat de eventuele business partners met wie ik werk hetzelfde doen.

Wat betekent dit voor onze business partners?

Wij verwachten van onze business partners dat zij de toepasselijke wetgeving, JTI's leveranciersstandaarden, criteria op het gebied van materiaalkwaliteit en serviceovereenkomsten naleven. Zij dienen op verzoek van JTI hun goederen en diensten te laten inspecteren.

Op welke situaties kan dit betrekking hebben?

Hier volgt een aantal voorbeelden van mogelijke kwesties die te maken hebben met productkwaliteit:

  • Een distributeur heeft mij verteld dat het opbrengstbelastingstempel ontbreekt op een zending producten.
  • Een aantal sigarettenpakjes bevat merken die verschillen van diegenen die gedrukt staan op het karton.
  • Een klant heeft gemeld dat sigarettenpakjes zijn binnengekomen met gebroken zegels en hij is bezorgd dat er mogelijk mee geknoeid is.

Meer weten