Naši izdelki

Sodelovanje s poslovnimi partnerji

Naši poslovni partnerji so ključni za naš uspeh. Oni se skrbno in previdno izberejo na podlagi kriterijev, ki vključujejo skladnost z zakoni in predpisi, poslovno integriteto, kakovost, varnost in zdravje pri delu, človeške pravicei, standarde dela in upravljanje okolja.

Kaj to pomeni za JTI?

Naši poslovni partnerji so naši kupci, dobavitelji, pridelovalci, trgovci s tobakom, distributerji in vsi drugi, s katerimi imamo trženjski odnos.

Neetično vedenje katerega koli našega poslovnega partnerja lahko vpliva na naš ugled. Trudimo se sodelovati s partnerji, ki so zavezani našim visokim etičnim standardom.

Vsi dobavitelji obvezno izpolnjujejo Standarde za dobavitelje družbe JTI, ključni dobavitelji pa se certificirajo v skladu s temi standardi.

JTI program Prakse kmetijskega dela („PKD program“) se osredotoča na izboljšanje delovnih praks v okviru našega dela v zvezi s pridelovanjem in trgovino s tobakom, tako da pokriva teme kot so pravice delavca, varnost in zdravje pri delu in otroško delo.

Posvečamo ustrezno pozornost, da bi zagotovili, da so vsi poslovni partnerji, ki kupujejo naše tobačne izdelke ali manipulirajo z njimi, znani po poštenosti in integriteti.

Kaj to pomeni zame kot zaposlenega?

Podpiram prizadevanja družbe JTI, da zadovolji visoke strandarde skozi celotno oskrbovalno verigo, tako da vzdržuje dobre odnose s poslovni partnerji, ki temeljijo na jasnih pričakovanjih in vzajemnem spoštovanju.

Kaj to pomeni za naše poslovne partnerje?

Računamo na to, da naši poslovni partnerji spoštujejo zakon, promovirajo etične poslovne prakse in izpolnjujejo naše visoke standarde.

Družba spodbuja vse proizvajalce in trgovce s tobakom, s katerimi JTI sodeluje, k uporabi naše Prakse kmetijskega dela (PKD), JTI pa daje podporo pri izvajanju PKD programa.

Prakse kmetijskega dela v akciji

Eden izmed naših kmetijskih strokovnjakov je redno obiskoval enega kmeta med vegetativno sezono. Enkrat je opazil, da kmet uporablja sredstva za zaščito rastlin brez osebne zaščitne opreme, ki jo zagotavlja JTI. Strokovnjak je pojasnil varnostna in zdravstvena tveganja glede uporabe sredstev za zaščito rastlin in kako ga oprema lahko zavaruje. Povabil je kmeta na usposabljanje o sredstvih za zaščito rastlin, ki je, z našo podporo, organizirano v njegovem območju. Ob naslednjem obisku, v obdobju uporabe sredstev za zaščito rastlin, je bil naš strokovnjak vesel, ko je videl, da kmet nosi svojo zaščitno opremo.

Izvedite več