Naši izdelki

Odgovorno plasiranje naših izdelkov

Zavezani smo odgovornemu plasiranju svojih izdelkov odraslim kadilcem.

Kaj to pomeni za JTI?

Resno jemljemo to odgovornost in popolnoma spoštujemo vse ustrezne predpise in Globalna načela plasiranja tobaka JT skupine.

Ne plasiramo svojih izdelkov mladoletnikom. Ne spodbujamo h kajenju in ne skušamo odvračati kadilcev od kajenja. Plasiramo svoje izdelke odraslim kadilcem z namenom, da obdržimo njihovo zvestobo in spodbudimo odrasle kadilce, da s konkurenčnih blagovnih znamk preidejo na naše izdelke.

Menimo, da morajo biti odrasli kadilci ustrezno informirani o zdravstenih tveganjih kajenja, preden se odločijo za kajenje.

Kaj to pomeni zame kot zaposlenega?

Če sodelujem pri trženjskih in prodajnih dejavnostih, sem se dolžan seznaniti s trženjskimi in prodajnimi politikami, smernicami in postopki, kakor tudi z veljavnimi zakonskimi predpisi in Globalnimi načeli plasiranja tobaka JT skupine. Dosledno jih uporabljam v svojih vsakodnevnih dejavnostih.

Kaj to pomeni za naše poslovne partnerje?

Od vseh partnerjev, angažiranih na raziskavi trga, trženju blagovne znamke, promociji izdelka ali drugih trženjskih in prodajnih dejavnostih, pričakujemo, da spoštujejo naše trženjske in prodajne politike, smernice in postopke, kakor tudi vse veljavne zakonske predpise in Globalna načela plasiranja tobaka JT skupine.

Na kakšne situacije se to lahko nanaša?

Tukaj je nekaj primerov trženjskih dejavnosti, ki niso odgovorno trženje:

  • Plačamo ali na drug način dovolimo plasma svojih tobačnih izdelkov v spletnih objavah tretjih oseb kot so video-posnetki in blogi, ki jim pristopajo mladoletniki ali nekadilci.
  • Reklamni panoji, na katerih je ena izmed naših blagovnih znamk cigaret, so postavljeni nasproti vhoda v srednjo šolo.
  • Spletna stran za blagovno znamko nima ustreznega mehanizma za preverjanje starosti potrošnikov.

Izvedite več