Våra produkter

Samarbete med affärspartners

Våra affärspartners är avgörande för vår framgång. De är noggrant utvalda baserat på kriterier som efterlevnad av lagar och förordningar, affärsintegritet, kvalitet, hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter, arbetsnormer och miljöledning.

Vad innebär detta för JTI?

Våra affärspartners inkluderar våra kunder, leverantörer, odlare, tobakshandlare, distributörer och alla andra parter som vi har en affärsrelation med.

Om någon av våra affärspartners uppträder oetiskt kan det påverka vårt rykte. Vi strävar efter att arbeta med partners som åtar sig att följa våra höga etiska standarder.

Alla leverantörer är skyldiga att uppfylla JTI:s leverantörsstandarder och vi certifierar viktiga leverantörer enligt dessa standarder.

JTI:s ALP-program (Agricultural Labor Practices) fokuserar på att förbättra arbetsmetoderna i våra odlares och tobakshandlares verksamhet, bland annat vad gäller arbetsrätt, hälsa och säkerhet samt barnarbete.

Vi använder skälig försiktighet för att se till att alla affärspartners som köper eller hanterar våra tobaksprodukter har rykte om sig om att vara ärliga och ha hög integritet.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag stöder JTI:s arbete med att upprätthålla höga standarder i hela vår leverantörskedja genom starka relationer med affärspartners som bygger på tydliga förväntningar och ömsesidig respekt.

Vad innebär detta för våra affärspartners?

Vi räknar med att våra affärspartners respekterar lagen, främjar etiska affärsmetoder och upprätthåller våra höga standarder.

Alla odlare och tobaksförsäljare som levererar tobak till JTI uppmuntras att följa våra ALP-standarder (Agricultural Labor Practices), och JTI kan hjälpa till med införandet av ALP-programmen.

ALP i praktiken

Under odlingssäsongen besökte en av våra jordbruksexperter regelbundet en lantbrukare. Vid ett av sina besök märkte han att jordbrukaren använde växtskyddsmedel (även kallat ”CPA”) utan att bära den personliga skyddsutrustning som JTI tillhandahåller. Experten förklarade hälso-och säkerhetsriskerna vid hantering av växtskyddsmedlen och hur utrustningen kunde hjälpa till att skydda honom. Han bjöd in lantbrukaren till en utbildning om hantering av växtskyddsmedel i lantbrukarens område som anordnades med vår hjälp. Nästa gång det var dags att använda växtskyddsmedel såg vår expert till sin glädje att lantbrukaren använde sin skyddsutrustning.

Ta reda på mer