Våra produkter

Marknadsföring av våra produkter på ett ansvarsfullt sätt

Vi har åtagit oss att marknadsföra våra produkter på ett ansvarsfullt sätt till vuxna rökare.

Vad innebär detta för JTI?

Vi tar vårt ansvar på allvar och följer alla relevanta regler samt JT Groups globala principer för marknadsföring av tobak.

Vi marknadsför inte våra produkter till minderåriga. Vi uppmuntrar inte heller någon att börja röka, och försöker inte avråda rökare från att sluta. Vi marknadsför våra produkter till vuxna rökare för att upprätthålla varumärkeslojaliteten och för att uppmuntra vuxna rökare av konkurrerande varumärken att byta till våra produkter.

Vi anser att vuxna rökare bör informeras om hälsoriskerna med rökning på lämpligt sätt innan de fattar beslut om att röka.

Vad betyder det för mig som anställd?

Om jag är delaktig i marknadsförings- och försäljningsarbete är jag ansvarig för att lära mig rådande policyer, riktlinjer och rutiner, samt alla tillämpliga lagstadgade krav och JT Groups globala principer för marknadsföring av tobak. Jag tillämpar dessa konsekvent i min dagliga verksamhet.

Vad innebär detta för våra affärspartners?

Vi förväntar oss att alla affärspartners som anlitas för marknadsundersökningar, varumärkeskampanjer eller andra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter följer våra policyer, riktlinjer och rutiner, samt alla tillämpliga lagstadgade krav och JT Groups globala principer för marknadsföring av tobak.

I vilka situationer kan detta gälla?

Här är några exempel på marknadsföringsaktiviteter som inte skulle utgöra ansvarsfull marknadsföring:

  • Vi betalar för eller tillåter på annat sätt placering av våra tobaksprodukter i internetposter från tredje part, till exempel videor och bloggar, som är tillgängliga för minderåriga eller icke-rökare.
  • En reklamskylt för ett av våra cigarettmärken sitter mitt emot ingången till en gymnasieskola.
  • En webbplats med varumärken på internet har ingen lämplig funktion för att kontrollera konsumenternas ålder.

Ta reda på mer