Bidhaa zetu

Kuuza bidhaa zetu kwa kuwajibika

Tunahakikisha kwamba tunauza bidhaa zetu kwa uadilifu kwa wavuta sigara watu wazima.

Hii ina maana gani kwa JTI?

Tunalipa jukumu hili uzito na tunatii kikamilifu kanuni zote zinazofaa na Kanuni za Masoko za JT ulimwenguni kote.

Hatuuzi bidhaa zetu kwa watoto. Pia hatuhimizi mtu yeyote kuanza kuvuta sigara, na hatujaribu kuzuia wavutaji kuacha kuvuta. Tunauza bidhaa zetu kwa wavutaji watu wazima ili kudumisha uaminifu wa bidhaa yetu na kuhimiza wavutaji watu wazima wanaovuta bidhaa za mshindani kuhamia kwenye bidhaa zetu.

Tunaamini kwamba wavuta watu wazima wanapaswa kufahamu vizuri kuhusu hatari za uvutaji wa sigara kwa afya kabla ya kufanya uamuzi wa kuvuta sigara.

Hii ina maana gani kwangu kama mfanyakazi?

Nikishiriki kwenye shughuli za Masoko na Mauzo ('M&S'), nina wajibu wa kutambua na kuelewa sera za M&S, miongozo na taratibu, pamoja na mahitaji yote ya kisheria yanayotumika na kanuni za Sera za Masoko wa JT Group ulimwenguni kote. Nazitumia mara kwa mara katika shughuli zangu za kila siku.

Hii ina maana gani kwa washirika wetu wa biashara?

Tunatarajia washirika wote wa biashara waliobakizwa kwa ajili utafiti wa soko, masoko ya bidhaa, matangazo ya bidhaa au shughuli nyingine za M&S watazingatia sera zetu za M&S, miongozo na taratibu, pamoja na mahitaji yote ya kisheria yanayotumika na Sera za Masoko wa JT Group ulimwenguni kote

Haya yanaweza kutumika kwenye mazingira gani?

Hii ni baadhi ya mifano ya shughuli za masoko ambazo hazijazingatia uwajibikaji:

  • Tunalipa au kuruhusu uwekaji wa bidhaa zetu za tumbaku kwenye matangazo ya mtandao wa mbia wetu wa biashara kama vile video na blogu ambazo zinafikiwa na watoto au wasiovuta sigara.
  • Bango la matangazo ya moja ya bidhaa zetu za sigara liko mbele ya mlango wa shule ya sekondari.
  • Tovuti ya bidhaa kwenye mtandao haina utaratibu unaofaa wa kuthibitisha umri wa wavutaji.

Fahamu zaidi