ผลิตภัณฑ์ของเรา

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

เราภูมิใจในการดำเนินงานผลิตระดับโลกของเราที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพของเจทีไอและเป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังเสมอมา

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

เราผลิตผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพทั้งที่เป็นยาสูบ และไม่เป็นยาสูบจากแหล่งที่เชื่อถือได้มาโดยตลอด

คุณภาพของเราเป็นที่เชื่อมั่นได้ตลอดทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บ การแจกจ่าย และการบริการลูกค้า ซึ่งทุกขั้นตอนล้วนเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

เราปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์เจทีไอโดยตลอด โดยไม่คำนึงถึงเวลาหรือข้อจำกัดทางทรัพยากร

เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราทุกฝ่ายก็จะทำเช่นนี้ด้วยเช่นกัน

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอย่างไร?

เราคาดหวังหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราจะปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานผู้จัดหาวัตถุดิบของเจทีไอ เกณฑ์คุณภาพวัตถุดิบ และข้อตกลงด้านการบริการ โดยพวกเขาจะต้องเตรียมพร้อมต่อการให้ตรวจสอบสินค้า และบริการเมื่อมีการร้องขอจากเจทีไอ

เรื่องดังกล่าวจะใช้กับสถานการณ์ใดบ้าง?

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องคุณภาพสินค้า

  • ผู้กระจายสินค้าแจ้งเราว่าอากรแสตมป์หายไปจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาฝากขาย
  • ซองบุหรี่บางซองมีแบรนด์สินค้าที่แตกต่างไปจากซองอื่นๆที่อยู่ในกล่องกระดาษ
  • ลูกค้าแจ้งว่าซองบุหรี่ที่ได้รับมามีรอยฉีกขาดและมีความกังวลว่าซองบุหรี่อาจมีการปลอมแปลง

ค้นหาเพิ่มเติม