ผลิตภัณฑ์ของเรา

การทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของเรา อย่างมีความรับผิดชอบ

เรามีพันธสัญญาที่จะทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของเราอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

เรารับผิดชอบอย่างจริงจังและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามหลักทางการตลาดของธุรกิจยาสูบระดับสากลของกลุ่มบริษัทเจที

เราไม่ทำการตลาดกับเยาวชนและไม่ทำการตลาดเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใดริเริ่มสูบบุหรี่ หรือขัดขวางผู้ใดในการเลิกสูบบุหรี่ เราทำการตลาดผลิตภัณฑ์กับผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่อยู่แล้ว เพื่อรักษาความภักดีในแบรนด์ และกระตุ้นให้ผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ของแบรนด์คู่แข่งหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเจทีไอแทน

เราเชื่อว่าผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ควรได้รับแจ้งอย่างเหมาะสม ถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อนที่จะตัดสินใจสูบ

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

ถ้าหากเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาดและการขาย (‘M&S’) เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทางการตลาดและการขาย แนวทางและกระบวนการ รวมไปถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย และหลักทางการตลาดของธุรกิจยาสูบระดับสากลของกลุ่มบริษัทเจที เราจะประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านี้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกๆวัน

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอย่างไร?

เราคาดหวังว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราที่ได้รับ การว่าจ้างเพื่อทำการวิจัยตลาด ทำการตลาดแบรนด์สินค้า หรือการใดๆเพื่อส่งเสริมการขาย จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและขั้นตอนทางการตลาดและการขายของเรา ตลอดจนข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงหลักทางการตลาดของธุรกิจยาสูบระดับสากลของกลุ่มบริษัทเจที

เรื่องดังกล่าวจะใช้กับสถานการณ์ใดบ้าง?

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างกิจกรรมทางการตลาดที่ไม่มีความรับผิดชอบ

  • เราจ่ายเงินหรืออนุญาตแก่บุคคลที่สามให้มีการแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบในอินเตอร์เนต เช่น วีดีโอและบล็อก ซึ่งเยาวชนและผู้ไม่สูบบุหรี่สามารถเข้าถึงได้
  • ป้ายโฆษณาลงหนึ่งในแบรนด์บุหรี่ของเราซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางเข้าโรงเรียนมัธยม
  • เว็บไซต์ในอินเตอร์เนตที่ไม่มีกลไกที่เหมาะสมในการยืนยันอายุของผู้บริโภค

ค้นหาเพิ่มเติม