Ürünlerimiz

Ürünlerimizi Sorumlu Şekilde Pazarlamak

Ürünlerimizi, yetişkin sigara kullanıcılarına, sorumlu biçimde pazarlamaya kararlıyız.

Bu JTI için ne anlama geliyor?

Bu sorumluluğu ciddiye alır; ilgili tüm düzenlemelere ve JT Grubu’nun Global Tütün Pazarlama İlkelerine uygun davranırız.

Ürünlerimizi reşit olmayan kişilere pazarlamayız. Ayrıca, kimseyi sigaraya başlamaya teşvik etmez ve sigarayı bırakmak isteyenleri vazgeçirmeye çalışmayız. Pazarlama faaliyetlerimizi, marka sadakatini sürdürmek ve rakip markaları tercih eden yetişkin sigara kullanıcılarını kendi ürünlerimize çekmek için yaparız.

Yetişkin sigara kullanıcılarının, sigara içmeye karar vermeden önce sigaranın sağlık riskleri hakkında uygun şekilde bilgilendirmeleri gerektiğine inanırız.

Bu bir çalışan olarak benim için ne anlama geliyor?

Pazarlama ve Satış (P&S) faaliyetlerinde bulunuyorsam; P&S politikaları, prosedürleri, rehber ilkeleri ve yürürlükteki tüm yasal düzenlemeler ve JT Grubu’nun Global Tütün Pazarlama İlkeleri hakkında bilgi sahibi olmaktan sorumluyum. Tüm bunları günlük faaliyetlerimde mütemadiyen uygularım.

Bu iş ortaklarımız için ne anlama geliyor?

Pazar araştırması, pazarlama faaliyetleri veya diğer Pazarlama ve Satış faaliyetleri için birlikte çalıştığımız tüm iş ortaklarımızın Pazarlama ve Satış politikalarımıza, prosedürlerimize, rehber ilkelerimize ve yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere ve JT Grubu’nun Global Tütün Pazarlama ilkelerine uymalarını bekleriz.

Bu hangi durumlarda geçerli olabilir?

Sorumlu pazarlama teşkil etmeyen faaliyetlere bazı örnekler:

  • Reşit olmayanların ve sigara kullanmayanların eriştiği videolar ve blog’lar gibi üçüncü taraflara ait internet yayınlarına tütün ürünlerimizin yerleştirilmesi için ödeme yapmak veya bunu yapmalarına izin vermek.
  • Bir lisenin giriş kapısının karşısında yer alan reklam panosunda sigara markalarımızdan birinin reklamını yapmak
  • Bir marka web sitesi, tüketicilerin yaşını teyit etmek için gerekli olan uygun kontrol mekanizmasına sahip değildir.

Daha fazla bilgi için