Naši proizvodi

Borba protiv nezakonite trgovine

Mi smo predvodnici duhanske industrije u borbi protiv nezakonite trgovine duhanom, sklapamo partnerstva sa agencijama za provedbu zakona i vladama, ali i razvijamo najsavremenije tehnologije.

Šta to znači za JTI?

JT grupa se zalaže protiv nelegalnog duhana i posvećena je borbi protiv svih oblika nezakonite trgovine tako što osigurava sopstveni lanac snabdijevanja i blisko surađuje sa partnerima koji provode zakon u borbi protiv ovog izazova.

Nelegalan duhan podriva legitimna duhanska preduzeća, smanjuje državne prihode od poreza i podržava organizirani kriminal.

Mi pažljivo pratimo svoja tržišta i kupce kako bismo osigurali da duhanski proizvodi kompanije JTI stižu samo do odraslih potrošača putem zakonitih trgovinskih kanala na odabranim ciljanim tržištima.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Podržavam JTI u nastojanju da osigura legalan lanac snabdijevanja duhanom tako što se staram o tome da svaki poslovni partner sa kojim sarađujem poznaje Standarde za dobavljače kompanije JTI i relevantne JTI politike.
Svaki poslovni partner koji kupuje ili manipulira našim duhanskim proizvodima mora biti ugledan i provjeren putem naših programa za certificiranje dobavljača i kupaca.

Odmah prijavljujem svaku sumnjivu transakciju ili aktivnost u koju je uključen neki poslovni partner ili proizvod kompanije JTI timu za borbu protiv nezakonite trgovine ili timu za usklađenost.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo da svi poslovni partneri štite svoje i poslovne operacije kompanije i lance snabdijevanja od svih oblika nezakonite trgovine. Pored toga, očekujemo potpunu saradnju od svojih poslovnih partnera u vezi sa programima certificiranja dobavljača i kupaca.

Naš tim za borbu protiv nezakonite trgovine sarađuje s policijom pri istragama u vezi sa zapljenama JTI proizvoda. Ukoliko istraga dovede u pitanje ugled nekog našeg poslovnog partnera, poduzimamo odgovarajuće mjere kako bismo osigurali svoj lanac snabdijevanja, što podrazumijeva i prekidanje poslovnih odnosa kada je to neophodno.

Brojke

  • Na svakih 10 cigareta širom svijeta u prosjeku 1 je nelegalna
  • Preko 40 milijardi USD poreznih prihoda se svake godine izgubi na globalnom nivou
  • Preko milijardu nelegalnih cigareta (ili ekvivalent) zaplijenjeno je 2017. godine zahvaljujući našem partnerstvu sa policijom

Saznaj više