Naše výrobky

Potírání nelegálního obchodu

Jsme vůdčí společností v našem oboru, pokud jde o potírání nelegálního obchodu s tabákovými výrobky, a to prostřednictvím našich partnerských vazeb se správními orgány a vládami, jakož i díky vyvíjení nejmodernějších technologií.

Co to znamená pro společnost JTI?

Skupina JT brojí proti nelegálnímu tabáku a usilovně bojuje se všemi formami nelegálního obchodu zajišťováním svého vlastního dodavatelského řetězce a úzkou spoluprací s našimi partnery z donucovacích orgánů při potírání tohoto problému.

Nelegální tabák narušuje legitimní podnikatelskou činnost v oblasti tabáku, snižuje daňové příjmy státu a podporuje organizovaný zločin.

Naše trhy a zákazníky bedlivě sledujeme, abychom zajistili, že tabákové výrobky JTI se dostanou pouze dospělým spotřebitelům, a to legálními obchodními kanály na zamýšlených cílových trzích.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Abych podpořil úsilí společnosti JTI namířené na zajištění legálního tabákového dodavatelského řetězce, budu dbát na to, aby byl každý obchodní partner, s nímž budu spolupracovat, obeznámen s Dodavatelskými standardy společnosti JTI a příslušnými směrnicemi společnosti JTI. Každý obchodní partner, který nakoupí nebo bude jakkoli zacházet s našimi tabákovými výrobky, musí být renomovaným subjektem a musí být prověřen prostřednictvím našich dodavatelských a zákaznických certifikačních programů.

Jakoukoli podezřelou transakci nebo činnost, která by se týkala obchodního partnera nebo produktu JTI, ihned oznámím pracovníkovi oddělení zaměřeného na boj proti nelegálnímu obchodu nebo pracovníkovi oddělení pro dodržování předpisů.

Co to znamená pro naše obchodní partnery?

Od všech svých obchodních partnerů očekáváme, že budou podnikatelské činnosti a dodavatelské řetězce JTI i své vlastní chránit před jakoukoli formou nelegálního obchodu. Dále očekáváme, že naši obchodní partneři budou plně spolupracovat s našimi dodavatelskými a zákaznickými certifikačními programy.

Naše oddělení zaměřené na boj proti nelegálnímu obchodu spolupracuje s donucovacími orgány při vyšetřování jakékoli konfiskace (zajištění) produktů JTI. Pokud kterékoli vyšetřování zpochybní dobrou pověst našich obchodních partnerů, přijmeme odpovídající opatření za účelem zajištění našeho dodavatelského řetězce, včetně (bude-li to nezbytné) ukončení obchodních vztahů.

V číslech

  • Průměrně 1 z 10 cigaret na světě je nelegální
  • Každoroční ztráta na globálních daňových příjmech činí více než 40 miliard USD
  • Více než 1 miliarda nelegálních cigaret (nebo obdobných produktů) byla zkonfiskována v roce 2017 díky našim partnerským vazbám na donucovací orgány

Zjistit více