Naši izdelki

Boj proti nezakoniti trgovini

Mi smo voditelji tobačne industrije v boju proti nezakoniti trgovini s tobakom, vzpostavljamo partnerstva z agencijami za izvajanje zakona in vladami, in razvijamo tudi najsodobnješe tehnologije.

Kaj to pomeni za JTI?

JT skupina je zavezana boju proti nelegalnemu tobaku in boju proti vsem oblikam nezakonite trgovine, tako da zagotavlja lastno oskrbovalno verigo in tesno sodeluje s partnerji, ki izvajajo zakon v boju proti temu izzivu.

Nelegalen tobak spodkopava legitimna tobačna podjetja, zmanjšuje državne prihodke od davka in podpira organizirani kriminal.

Pozorno spremljamo svoje trge in kupce, da bi zagotovili, da tobačni izdelki družbe JTI pridejo samo do odraslih potrošnikov po zakonitih trgovinskih kanalih na ustreznih ciljnih trgih.

Kaj to pomeni zame kot zaposlenega?

Podpiram prizadevanje JTI, da zagotovi zakonito oskrbovalno verigo tobaka, tako da poskrbim, da vsak poslovni partner, s katerim sodelujem, pozna Standarde za dobavitelje družbe JTI in ustrezne JTI politike. Vsak poslovni partner, ki kupuje ali manipulira z našimi tobačnimi izdelki. mora biti ugleden in preverjen z našimi programi za certifikacijo dobaviteljev in kupcev.

Vsako sumljivo transkacijo ali dejavnost, v katero je vključen kakšen poslovni partner ali izdelek družbe JTI, takoj prijavim timu za boj proti nezakoniti trgovini ali timu za skadnost.

Kaj to pomeni za naše poslovne partnerje?

Pričakujemo, da vsi poslovni partnerji varujejo svoje in družbine poslovne operacije in oskrbovalne verige pred vsemi oblikami nezakonite trgovine. Poleg tega, od svojih poslovnih partnerjev pričakujemo polno sodelovanje v zvezi s programi certifikacije dobaviteljev in kupcev.

Naš tim za boj proti nezakoniti trgovini sodeluje s policijo pri preiskavah v zvezi z zasegom JTI izdelkov. V primeru, da preiskava škoduje ugledu našega poslovnega partnerja, ustrezno ukrepamo, da bi zavarovali svojo oskrbovalno verigo, kar lahko pomeni tudi prekinitev poslovnih odnosov, če je treba.

Številke

  • Na vsakih 10 cigaret, po vsem svetu, je povprečno 1 nelegalna
  • Več kot 40 milijard USD davčnih prihodkov se vsako leto izgubi na globalni ravni
  • Več kot milijarda nelegalnih cigaret (ali ekvivalent) je zaseženo leta 2017 zahvaljujoč našemu partnerstvu s policijo

Izvedite več