Våra produkter

Bekämpa illegal handel

Vi leder branschen i kampen mot illegal tobakshandel genom vårt samarbete med brottsbekämpande myndigheter och regeringar, samt genom utvecklingen av toppmodern teknik.

Vad innebär detta för JTI?

JT Group tar ställning mot illegal tobak och har åtagit sig att bekämpa alla former av illegal handel genom att säkra vår egen leverantörskedja och samarbeta nära med brottsbekämpande myndigheter för att hantera den här utmaningen.

Illegal tobak undergräver den lagliga tobaksverksamheten, minskar de offentliga skatteintäkterna och stödjer den organiserade brottsligheten.

Vi övervakar noga våra marknader och kunder för att se till att JTI:s tobaksprodukter endast når ut till vuxna konsumenter via lagliga försäljningskanaler på avsedda marknader.

Vad betyder det för mig som anställd?

För att stötta JTI:s insatser för att säkra en laglig leverantörskedja för tobak ser jag till att alla affärspartners jag samarbetar med känner till JTI:s leverantörsstandarder och relevanta JTI-policyer. Alla affärspartners som köper eller hanterar våra tobaksprodukter måste vara seriösa och godkända genom våra certifieringsprogram för leverantörer och kunder.

Jag kommer omedelbart att rapportera alla misstänkta transaktioner eller aktiviteter som involverar en JTI-affärspartner eller produkt till en medlem av Anti-Illicit Trade- eller Compliance-teamen.

Vad innebär det för våra affärspartners?

Vi förväntar oss att alla affärspartners skyddar JTI:s och sin egen affärsverksamhet och leveranskedjor mot alla former av illegal handel. Dessutom förväntar vi oss fullständigt samarbete från våra affärspartners när det gäller våra certifieringsprogram för leverantörer och kunder.

Vårt Anti-Illicit Trade-team samarbetar med brottsbekämpande myndigheter för att utreda eventuella beslag av JTI-produkter. Om en undersökning kastar skugga över någon av våra affärspartners rykte, vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda vår leverantörskedja, inklusive att vid behov avsluta eventuella affärsrelationer.

I siffror

  • 1 av 10 cigaretter världen över är i genomsnitt olaglig
  • Över 40 miljarder USD går förlorade varje år i globala skatteintäkter
  • Över 1 miljard illegala cigaretter (eller motsvarande) beslagtogs 2017 tack vare vårt samarbete med brottsbekämpande myndigheter

Ta reda på mer