ผลิตภัณฑ์ของเรา

การต่อต้านการค้าที่ผิดกฎหมาย

เราเป็นผู้นำในการต่อต้านการค้ายาสูบที่ผิดกฎหมายผ่านทางความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยบังคับใช้กฎหมายของตัวแทนและรัฐบาล รวมถึงที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยควบคู่กันไป

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

กลุ่มบริษัทเจทีมีจุดยืนที่จะต่อต้านการค้ายาสูบที่ผิดกฎหมาย และมีพันธสัญญาในการต่อต้านการกระทำความผิดทางการค้าทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผู้จัดหาวัตถุดิบของเรา และจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อต่อต้านการท้าทายดังกล่าว

การค้ายาสูบที่ผิดกฎหมายนำไปสู่การทำลายธุรกิจยาสูบที่สุจริต ลดรายได้ต่อการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลและเป็นการสนับสนุนการก่ออาชญากรรม

เราคอยตรวจตราดูแลตลาดและกลุ่มลูกค้าของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบของเจทีไอ จะกระจายถึงกลุ่มตลาดผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่ ผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

เพื่อส่งเสริมความพยายามของเจทีไอ ในการทำให้เกิดความมั่นคงในกลุ่มผู้จัดหาใบยาสูบที่ถูกกฎหมาย เราจะทำให้มั่นใจว่า หุ้นส่วนทางธุรกิจทุกฝ่ายเข้าใจ และรับรู้ถึงมาตรฐานผู้จัดหาวัตถุดิบของเจทีไอ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง หุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีหน้าที่จัดซื้อ และจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบจะต้องมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ และได้รับการตรวจสอบตามโปรแกรมการรับรองลูกค้าและผู้จัดหาวัตถุดิบ

เราจะรายงานการดำเนินการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ของเจทีไอที่น่าสงสัย ไปยังทีมต่อต้านการค้าที่ผิดกฎหมายหรือสมาชิกฝ่ายวินัยโดยทันที

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอย่างไร?

เราคาดหวังหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราจะต่อต้านการค้าที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ยิ่งไปกว่านั้นเรายังหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากหุ้นส่วนทางธุรกิจ ในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบตามโปรแกรมการรับรองลูกค้าและผู้จัดหาวัตถุดิบ

ทีมต่อต้านการค้าที่ผิดกฎหมายของเรา ดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบสินค้าของเจทีไอ ในการตรวจสอบหากเราพบข้อสงสัยต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม และหากจำเป็นอาจจะรวมไปถึงการตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ข้อมูลทางตัวเลข

  • พบบุหรี่ผิดกฎหมาย 1 มวนจาก 10 มวนทั่วโลกโดยเฉลี่ย
  • ทั่วโลกสูญเสียภาษีที่เป็นเงินมากกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
  • ในปี พ.ศ. 2560 มีการจับกุมบุหรี่ผิดกฎหมายมากกว่า 1 พันล้านมวน ซึ่งต้องขอบคุณการบังคับใช้กฎหมายโดยหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา

ค้นหาเพิ่มเติม