Naši proizvodi

Osiguravanje kvaliteta proizvoda

Ponosimo se svojim vrhunskim proizvodnim operacijama, koje dosljedno ispunjavaju JTI standarde kvaliteta i očekivanja potrošača.

Šta to znači za JTI?

Proizvodimo proizvode u skladu sa strogim specifikacijama koristeći kvalitetne duhanske i neduhanske materijale iz pouzdanih izvora.

Kvalitet je osiguran u svim fazama nabavke, proizvodnje, skladištenja, distribucije i usluga za kupce, u potpunosti u skladu sa regulatornim i zakonskim kriterijima.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Uvijek ispunjavam JTI standarde i procedure za kvalitet proizvoda, bez obzira na vremenska ili druga resursna ograničenja. Staram se o tome da tako postupaju i svi poslovni partneri sa kojima surađujem.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo od svojih poslovnih partnera da poštuju važeće zakone, Standarde za dobavljače kompanije JTI, kriterije za kvalitet materijala i ugovore o pružanju usluga. Od njih se traži da omoguće kontrolu robe ili usluga na zahtjev kompanije JTI.

Na koje situacije se to može odnositi?

Evo nekoliko primjera mogućih problema u vezi sa kvalitetom proizvoda:

  • Distributer me je obavijestio da jednoj pošiljci proizvoda fali markica.
  • Dio ¸kutija cigareta sadrži brendove drugačije od onih koji su odštampani na boksu.
  • Kupac je prijavio da je dobio otvorene kutije cigareta i zabrinut je zbog toga što su možda izmijenjene na neki način.

Saznaj više