Naši proizvodi

Osiguravanje kvaliteta proizvoda

Ponosimo se svojim vrhunskim proizvodnim procesom, koji dosledno ispunjava JTI standarde kvaliteta i očekivanja potrošača.

Šta to znači za JTI?

Proizvodimo proizvode u skladu sa strogim specifikacijama koristeći kvalitetne duvanske i neduvanske materijale iz pouzdanih izvora.

Kvalitet je osiguran u svim fazama nabavke, proizvodnje, skladištenja, distribucije i usluga za kupce, u potpunosti u skladu sa regulatornim i zakonskim kriterijumima.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Uvek ispunjavam JTI standarde i procedure za kvalitet proizvoda, bez obzira na vremenska ili druga resursna ograničenja.

Staram se o tome da tako postupaju i svi poslovni partneri sa kojima sarađujem.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo od svojih poslovnih partnera da poštuju važeće zakone, Standarde za dobavljače kompanije JTI, kriterijume za kvalitet materijala i ugovore o pružanju usluga. Od njih se traži da omoguće kontrolu robe ili usluga na zahtev kompanije JTI.

Na koje situacije to može da se odnosi?

Evo nekoliko primera mogućih problema u vezi sa kvalitetom proizvoda:

  • Distributer me je obavestio da jednoj pošiljci proizvoda fali akcizna markica.
  • Neke paklice cigareta sadrže brendove drugačije od onih koji su odštampani na boksu.
  • Kupac je prijavio da je dobio otvorene pakle cigareta i zabrinut je zbog toga.

Saznaj više