Våra produkter

Säkerställande av produktkvalitet

Vi är stolta över att ha en tillverkningsverksamhet i världsklass som hela tiden uppfyller JTI:s kvalitetsstandarder och konsumenternas förväntningar.

Vad innebär detta för JTI?

Vi tillverkar produkter i enlighet med strikta specifikationer med hjälp av tobak och icke-tobaksmaterial av högsta kvalitet från pålitliga källor.

Kvaliteten garanteras under alla stadier av inköp, tillverkning, lagring, distribution och kundservice, helt i enlighet med lagstadgade och juridiska krav.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag följer alltid JTI:s standarder och rutiner för produktkvalitet, oavsett begränsningar i tid eller andra resurser. Jag säkerställer att alla affärspartners jag arbetar med också gör det.

Vad innebär detta för våra affärspartners?

Vi förväntar oss att våra affärspartners följer gällande lagar, JTI:s leverantörsstandarder, materiella kvalitetskriterier och serviceavtal. De är skyldiga att på begäran av JTI göra sina varor och tjänster tillgängliga för inspektion.

I vilka situationer kan detta gälla?

Här följer några exempel på möjliga frågor som rör produktkvaliteten:

  • En distributör har informerat mig om att skattestämpeln saknas i en sändning av produkter.
  • Vissa cigarettpaket innehåller varumärken som skiljer sig från de som finns tryckta på kartongen
  • En kund har rapporterat att cigarettpaket har anlänt med brutna förseglingar och är orolig för att de kan ha manipulerats.

Ta reda på mer