Naša vloga v družbi

Varstvo okolja

Naša družba sloni na trajnostni oskrbovalni verigi, vključno z velikim kmetijskim elementom. Zavezani smo minimiziranju vpliva svojega poslovanja na okolje in varovanje virov za prihodnje generacije.

Kaj to pomeni za JTI?

Aktivno upravljamo naše okoljevarstvene obveznosti in smo zavezani nenehnemu izpopolnjevanju in transparentnem razkrivanju svojega učinka.

Naša družba in naša oskrbovalna veriga sta izpostavljeni nevarnosti pred klimatskimi spremembami, izčrpanjem naravnih virov, pomanjkanjem vode in motnjami bistvenih komponent ekosistema.

Zavezani smo zmanjšanju porabe energije in izpustov CO2 s programom zmanjšanja in vlaganja v obnovljive energijske vire. Osredotočamo se na zmanjšanje porabe vode in minimiziranje odpada v svojem poslovanju. To pomeni vlaganje v programe usposabljanja, dviga zavesti in zmanjšanja.

Ocenjujemo okoljska tveganja v celotni oskrbovalni verigi in uporabljamo integriran pristop pri blažitvi teh tveganj s postopkom nabave in sodelovanja s svojimi dobavitelji, pridelovalci in drugimi interesenti.

Kaj to pomeni zame kot zaposlenega?

Poskušam zmanjšati svoj vpliv na energijo, vodo in materiale, ki se uporabljajo pri mojem delu. Upoštevam okolje, kadar sprejemam poslovne odločitve. Če nisem prepričan glede posledic določene odločitve na okolje, se obrnem na lokalnega predstavnika za okolje, varnost in zdravje pri delu.

Kot vodja, sem dolžan promovirati okolju prijazno vedenje v svojem timu in skrbeti, da se upoštevajo ustrezni okoljevarstveni postopki. Aktivno se vključujem v programe naravnane na izboljšanje okoljevarstvenega učinka.

Kaj to pomeni za naše poslovne partnerje?

Od naših poslovnih partnerjev se pričakuje, da imajo vzpostavljen ustrezen vodstveni nadzor, ki učinkovito zmanjšuje okoljska tveganja in blažijo svoj vpliv na okolje. Poslovne partnerje spodbujamo, da skupaj z nami opredelijo okoljevarstvene izzive v naši oskrbovalni verigi in pomagajo pri njihovem reševanju.

Kako lahko povečam svoj prispevek?

  • Opredelite in predlagajte potencialne možnosti za zmanjšanje npr. virov, materialov in odpada
  • Uporabljajte energijo in vodo odgovorno in jih izključite kadar jih ne potrebujete.
  • Sodelujte pri lokalnih okoljevarstvenih programih.
  • Prijavite izvedene okoljevarstvene projekte na letnih nagradah za trajnost družbe JTI.

Izvedite več