Naša vloga v družbi

Spoštovanje človeških pravic

Skozi celotno svoje poslovanje spoštujemo čoveške pravice svojih zaposlenih, poslovnih partnerjev in njihovih delavcev, kakor tudi skupnosti v katerih poslujemo.

Kaj to pomeni za JTI?

Človeške pravice so univerzalne norme, ki veljajo enako za vsako osebo, ne glede na to kje v svetu se nahaja, in ki pokrivajo teme kot so enake možnosti, delovni standardi, svoboda govora in zasebnost.

Vsem zaposlenim zagotavljamo jasne informacije o človeških pravicah in izvajamo oceno vpliva, da bi opredelili in omilili morebitne težave v zvezi s človeškimi pravicami.

Sodelujemo z mednarodnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami in zasebnimi podjetji, da bi izboljšali situacije, v katerih so človeške pravice lahko ogrožene. Izvajamo posebne previdnostne ukrepe, da bi, v svojih operacijah, zmanjšali tveganje pred otroškim delom in se trudimo izkoreniniti otroško delo v skupnostih, v katerih je to kulturuloško sprejemljiva praksa.

Kaj to pomeni zame kot zaposlenega?

Od družbe JTI pričakujem, da spoštuje moje človeške pravice. Če me skrbijo morebitne kršitve mojih človeških pravic ali človeških pravic mojih sodelavcev, na to tudi opozorim.

Če sem vodja, sem dolžan zagotoviti spoštovanje pravic zaposlenih v mojem timu. Obravnavam vsako težavo, na katero me zaposleni opozorijo, v skladu s Smernicami za linijske vodje.

Kaj to pomeni za naše poslovne partnerje?

Od vseh poslovnih partnerjev se pričakuje, da sprejemejo in upoštevajo standarde delovnih praks in delovnih pogojev, ki so v skladu z veljavnimi lokalnimi zakoni in mednarodnimi konvencijami.

Na kakšne situacije se to lahko nanaša?

Tukaj je nekaj primerov situacij, ki lahko pripeljejo do dilem:

  • Na kmetiji tobaka sem opazil otroka, ki nosi težek tovor tobaka.
  • Neodvisna nevladna organizacija trdi, da delavci, pri pridelovalcu tobaka, delajo brez osebne zaščitne opreme.
  • Slišala sem, da so od sodelavca zahtevali, da mora delati ob vikendih, kadrovska služba pa o tem ni obveščena.
  • Sodelavcu je vodja prikrajšal pravico včlanitve v sindikat.

Izvedite več