Naša uloga u društvu

Zaštita okoliša

Naša se tvrtka oslanja na održiv opskrbni lanac, uključujući i veliki poljoprivredni element. Posvećeni smo minimiziranju utjecaja svog poslovanja na okoliš i očuvanju resursa za buduće generacije.

Što to znači za JTI?

Aktivno upravljamo svojim ekološkim obavezama i posvećeni smo stalnom usavršavanju i transparentnom objavljivanju svog učinka.

Naša tvrtka i naš lanac opskrbe su izloženi opasnosti od klimatskih promjena, iscrpljivanja prirodnih resursa, nedostatka vode i remećenja ključnih ekosistemskih komponenti.

Predani smo smanjenju potrošnje energije i emisije CO2 putem programa smanjenja i ulaganja u obnovljive izvore energije. Također se fokusiramo na smanjenje potrošnje vode i minimiziranje otpada u svojim poslovima. To uključuje ulaganje u programe obuke, podizanja svijesti i minimiziranja.

Procjenjujemo ekološke rizike u čitavom lancu opskrbe i primjenjujemo integrirani pristup u ublažavanju tih rizika putem procesa nabave i suradnje sa svojim dobavljačima, uzgajivačima i drugim dionicima.

Što ovo znači za mene kao zaposlenika?

Trudim se smanjiti utjecaj na energiju, vodu i materijale koji se koriste u mom radu. Uzimam u obzir okoliš prilikom donošenja poslovnih odluka. Ako nisam siguran u svezi s posljedicama neke odluke o zaštiti okoliša, obraćam se lokalnom predstavniku za zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu.

Imam dužnost kao menadžer promicati ekološki odgovorno ponašanje u svom timu i osiguravam poštivanje relevantnih procedura za zaštitu okoliša. Aktivno sudjelujem u programima koji imaju za cilj poboljšanje učinka zaštite okoliša.

Što to znači za naše poslovne partnere?

Od naših poslovnih partnera se očekuje da imaju uspostavljene adekvatne upravljačke kontrole kojima učinkovito minimiziraju ekološke rizike i minimiziraju svoj utjecaj na okoliš. Potičemo poslovne partnere da rade s nama kako bismo identificirali ekološke izazove u svom opskrbnom lancu i rješavali ih.

Kako mogu proširiti svoj doprinos?

  • Identificirajte i predložite potencijalne mogućnosti za minimiziranje npr. resursa, materijala i otpada
  • Koristite energiju i vodu odgovorno i gasite ih kada vam ne trebaju
  • Sudjelujte u lokalnim programima za zaštitu okoliša
  • Nominirajte provedene projekte zaštite okoliša na godišnjim nagradama za održivost tvrtke JTI

Saznaj više: