İnsanlarımız

Sağlamlığa və təhlükəsizliyə təminat verilməsi

Bütün işçilər işlə əlaqəli xəsarət halları və xəstəliklərdən qorunmaq hüququna malikdir. Biz təhlükəsiz və sağlam iş mühiti təmin edir və insanların sağlamlıq və təhlükəsizliyini prioritetləşdirən iş mədəniyyətini təşviq edirik.

Bu, JTI şirkəti üçün nə deməkdir?

Biz təhlükəsizlik mədəniyyətimizi təkmilləşdirmək və təhlükəsiz iş şəraiti təmin etmək üçün birlikdə çalışırıq. Biz təhlükəsizlik barədə məlumatlılığı təşviq edir və təhlükələri aşkar etmək, insidentlərin qarşısını almaq, habelə bütün işçilərin sağlamlığını qorumaq üçün özümüzü bilik və vasitələrlə təmin edirik.

Bu, bir işçi kimi mənim üçün nə deməkdir?

Təminat verirəm ki, mən sağlamlıq və təhlükəsizliklə bağlı bütün müvafiq təlimlərdə iştirak edirəm və yerli sağlamlıq və təhlükəsizlik prosedurlarından xəbərdaram.

Əgər məndən mexanizmləri işlətmək və ya Şirkətin nəqliyyat vasitəsini sürmək tələb edilərsə, mən təhlükəsiz şəkildə və məsuliyyətlə davranaraq potensial təhlükələrdən xəbərdar olmalıyam. Əgər mənim mühakimə və ya icra qabiliyyətim pisləşərsə, mexanizmləri işlətməməli, nəqliyyat vasitələrini idarə etməməli yaxud da özümə və ya başqalarına zərər verə biləcək hər hansı digər fəaliyyəti həyata keçirməməliyəm.

Mən bütün təhlükəli şərait, insidentlər, qəza vəziyyətləri və ya təhlükəli davranışlar barədə məlumat verirəm.

Bir menecer kimi mən təhlükəsizlik mədəniyyətimizin fəal şəkildə idarə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyıram. Mən təminat verirəm ki, işçilər təhlükəsiz şəkildə çalışmaq üçün tələb olunan bacarıqlara, biliklərə, təlim və avadanlıqlara malikdir. Əgər mənə sağlamlıq və təhlükəsizliklə bağlı insident və ya risk barədə məlumat verilərsə, mən onu dərhal aradan qaldırıram.

Bu, bizim biznes tərəfdaşlarımız üçün nə deməkdir?

Biz öz biznes tərəfdaşlarımızdan təhlükəsiz iş şəraiti və üsulları təmin etməsini gözləyirik. Onlar sağlamlıq və təhlükəsizliyin idarə edilməsi üzrə adekvat siyasət və sistemlərə malik olmalıdır.

Bu, hansı vəziyyətlərə şamil edilir?

Aşağıda mümkün təhlükəli və ya riskli vəziyyətlərin bir neçə nümunəsi təqdim olunur:

  • Mən narahatam ki, həmkarım mexanizmləri spirtli içkinin təsiri altında idarə etmək niyyətindədir.
  • Menecerim mənə iş tapşırıb, lakin mən bu işi təhlükəsiz şəkildə yerinə yetirmək üçün hələ də müvafiq təlim keçməmişəm.
  • Mən özümün və ya həmkarımın xəsarət alması ilə nəticələnə bilən zədəli elektrik kabeli görmüşəm.

Daha çox öyrən