Naši ljudi

Ravnopravno ophođenje i poštivanje

Naša kompanija prihvaća različitosti i promovira inkluzivnu kulturu u kojoj svako može biti svoj na poslu bez rizika od diskriminacije ili uznemiravanja.

Šta to znači za JTI?

Nepoštivanje, diskriminacija i uznemiravanje ugrožavaju JTI vrijednosti, a mi smo dužni i sebi i jedni drugima da djelujemo ako nešto nije u redu.

Mi ne diskriminiramo niti toleriramo diskriminaciju u vezi sa polom, godinama, rasom, religijom, invaliditetom, seksualnom orjentacijom, bračnim statusom, etničkim porijeklom, nacionalnim porijeklom ili bilo kojom drugom karakteristikom koju predviđa zakon.

Ne toleriramo fizičko, verbalno ili pismeno uznemiravanje ili zastrašivanje.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Vrednujem i poštujem kulture, mišljenja i načine života koji se razlikuju od mojih. Razmišljam o tome kako moje ponašanje može utjecati na druge. Izbjegavam uvredljivu, agresivnu ili zastrašujuću komunikaciju. Ja ne pravim sugestivne seksualne aluzije ili nepoželjne fizičke gestove u odnosu na druge.

Ako sam pušač, poštujem pravo nepušača da rade u okruženju bez dima.

Ako neko ispoljava uvredljivo ponašanje ili bilo koji oblik diskriminacije ili uznemiravanja u odnosu prema meni, imam slobodu da to prijavim svom linijskom menadžeru, poslovnom partneru za kadrovske poslove ili članu tima za usklađenost.

Kao menadžer, prihvaćam različitosti i ophodim se prema kolegama ravnopravno i sa poštovanjem. Donosim odluke koje su poštene i nepristrasne. Ne toleriram nijedan oblik diskriminacije ili uznemiravanja i odmah reagiram povodom nepravilnosti na koje mi se skrene pažnja.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Od naših poslovnih partnera se očekuje da osiguravaju radno okruženje koje se odnosi prema zaposlenima pravično i sa poštovanjem i da vode računa o tome da nijedan radnik ne trpi nikakav oblik diskriminacije ili zastrašivanja.

Evo nekoliko primjera neosjetljivog ili uvredljivog ponašanja:

  • Neprimjeran ili uvredljiv humor, komentari seksualne prirode ili komentari koji vrijeđaju muškarce ili žene
  • Izražavanje rasističkih stavova
  • Ponižavanje zaposlenog ili grupe zaposlenih, npr. tako što se njihove greške ističu pred drugima
  • Marginaliziranje pojedinaca ili grupa, npr. tako što se neopravdano isključuju iz aktivnosti ili razgovora

Saznaj više