Naši ljudi

Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu

Svi zaposlenici imaju pravo biti zaštićeni od ozljeda i bolesti u svezi s radom. Mi pružamo sigurnu i zdravu radnu okolinu i promoviramo kulturu koja na prvo mjesto stavlja zdravlje i sigurnost ljudi.

Što to znači za JTI?

Zajedno radimo na tome da poboljšamo svoju sigurnosnu kulturu i osiguramo sigurne radne uvjete. Promoviramo svijest o sigurnosti i uz pomoć znanja i alata osposobljavamo se da identificiramo opasnosti, spriječimo incidente i zaštitimo zdravlje svih zaposlenika.

Što ovo znači za mene kao zaposlenika?

Vodim računa o tome da sudjelujem u svim relevantnim obukama za zdravlje i sigurnost na radu i poznajem lokalne procedure za zdravlje i sigurnost na radu.

Preuzimam odgovornost za svoju sigurnost i sigurnost svojih kolega. Ako je potrebno da koristim strojeve ili vozim tvrtkina vozila, obavezno se ponašam odgovorno i na siguran način i obraćam pozornost na potencijalne opasnosti. Nikada ne koristim strojeve, ne vozim niti obavljam bilo koju drugu aktivnost koja može naškoditi meni ili drugima ako su mi rasuđivanje ili učinak narušeni.

Prijavljujem sve nesigurne uvjete, incidente, izbjegnute nesreće i nesigurno ponašanje.
Kao menadžer, dužnost mi je proaktivno predvoditi sigurnosnu kulturu tvrtke. Skrbim se o tome da zaposlenici imaju potrebne kompetencije, znanje, kvalifikacije i opremu za siguran rad. Ako mi se skrene pozornost na zdravstveno-sigurnosni incident ili rizik, odmah reagiram.

Što to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo da naši poslovni partneri osiguravaju sigurne prakse i uvjete za rad. Potrebno je da imaju uspostavljene adekvatne politike i sustave za zdravlje i sigurnost.

Na koje situacije se to može odnositi?

Slijedi nekoliko primjera potencijalno opasnih ili rizičnih situacija:

  • Zabrinut sam zbog toga što kolega namjerava voziti ili koristiti strojeve u alkoholiziranom stanju.
  • Menadžer je zatražio od mene da obavim zadatak, ali ja još uvijek nemam odgovarajuću obuku da bih ga obavio na siguran način.
  • Primijetio sam oštećen električni kabel koji bi mogao povrijediti mene ili kolegu.

Saznaj više: