Манай ажилчид

Хөдөлмөр хамгаалал ба эрүүл мэнд

Бүх ажилчид үйлдвэрлэлийн осол гарахаас урьдчилсан арга хэмжээ авсан, мэргэжлийн өвчинд өртөхгүй хэвийн нөхцөлд ажиллах эрхтэй. Бид хөдөлмөрлөж ажиллах эрүүл орчинг бүрдүүлж, байгууллагын хөдөлмөр хамгаалал ба ажилчдын эрүүл мэндийг дээдэлдэг соёлыг нэвтрүүлнэ.

JTI-ийн хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Хамтын хүчээр бид хөдөлмөр хамгааллын соёлыг бататгаж, ажлын талбар дээр аюулгүй орчныг бүрдүүлнэ. Аюулгүй техникийн дадлыг эзэмшүүлж, мэдээлэл хүргүүлэх, багаж ашиглаж болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аюултай нөхцөл байдал үүсэх нөхцөлүүдийг таниулах, бүх ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалахад бидний зорилго оршино.

Хамт олны нэгж болох миний хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Би шаардагдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба эрүүл мэндийг хамгаалах бүрэн сургалтанд хамрагдаж, орон нутгийн холбогдох үйл явцтай танилцсан.

Би өөрийн аюулгүй байдал болон хамт олны аюулгүй байдалд хариуцлага хүлээнэ. Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж болон байгууллагын тээврийн хэрэгсэлтэй харьцахдаа, болзошгүй эрсдэл аюулыг тооцоолж, аюулгүй байдлыг хангаж хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. Хэрэв би аюултай нөхцөлд хурдан сэтгэх чадвар буурсан, үйлдэл хийхэд үр дүн багатай гэдгээ мэдэрсэн тохиолдолд өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж дээр ажиллах, байгууллагын унаа тэргийг ашиглах болон ямар нэгэн үйлдэл хийхээс татгалзана.

Би аюултай нөхцөл байдал үүссэн, осол гарах буюу нөхцөл үүссэн, аюултай үйлдэл хийгдэх үед Компанид байнга мэдэгдэх үүрэгтэй.

Би удирдлагын хувьд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дадлыг бэхжүүлэх арга хэмжээнүүдийг цаг тухайд нь авна. Аюулгүй ажиллагааны үүднээс ажилчдад шаардлагатай мэдлэг олгож дадлагажуулан, шаардлагатай тоног төхөөрөмж дээр ажиллуулна. Осол гарсан буюу эрүүл мэндэд аюултай нөхцөл байдал үүссэн даруйд би шуурхай арга хэмжээ авна.

Бизнес түншүүдэд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Бидний бизнесийн түншүүд хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөл, арга барилаар ажиллана гэдэгт бид итгэж байна. Тэдний байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэндийг хангах дотоод бодлого, систем үйлчлэх нь гарцаагүй.

Ямар нөхцөлд үүнийг хэрэглэх вэ?

Аюултай болон ноцтой нөхцөл байдлын жишээг дурдвал:

  • Хамтрагч маань согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж дээр ажиллах буюу машин тэрэг жолоодохыг завдаж байгаа нь миний санааг зовоож байна.
  • Удирдлага намайг аюулгүй ажиллах арга барилд сайн бэлтгэгдээгүй байхад үүрэг даалгавар өгөх.
  • Би болон хамтрагч маань гэмтэл авч, болзошгүй гэмтэлтэй цахилгааны утас олж харсан.

Илүү ихийг олж мэдээрэй