Onze mensen

Zorgen voor gezondheid en veiligheid

Alle medewerkers hebben recht op bescherming tegen werkgerelateerd letsel en ziekte. Wij bieden een veilige en gezonde werkomgeving en wij promoten een cultuur waarin de gezondheid en veiligheid van mensen vooropstaan.

Wat betekent dit voor JTI?

Wij werken samen om onze veiligheidscultuur nog beter te maken en veilige werkomstandigheden te bieden. Wij promoten bewustzijn op het gebied van veiligheid en vergaren de kennis en middelen om gevaren te herkennen, incidenten te voorkomen en de gezondheid van alle medewerkers te beschermen.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Ik zorg ervoor dat ik alle relevante trainingen op het gebied van veiligheid en gezondheid bijwoon en op de hoogte ben van lokale gezondheids- en veiligheidsprocedures.

Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen veiligheid en die van mijn collega's. Als ik machines moet bedienen of in een bedrijfsvoertuig rijd, moet ik mij veilig en verantwoordelijk gedragen en bedachtzaam zijn op mogelijke gevaren. Ik mag geen machines bedienen, berijden of een andere activiteit uitvoeren die kan leiden tot schade aan mijzelf of aan anderen wanneer mijn oordeelsvermogen aangetast is of mijn prestaties verminderd zijn.

Ik rapporteer alle onveilige omstandigheden, incidenten, bijna-ongevallen of onveilig gedrag.

Als manager ben ik verantwoordelijk voor het proactief implementeren van onze veiligheidscultuur. Ik zorg ervoor dat medewerkers de benodigde competenties, kennis, opleiding en apparatuur hebben om veilig te werken. Wanneer er een gezondheids- of veiligheidsincident onder mijn aandacht wordt gebracht, ga ik daar onmiddellijk mee aan de slag.

Wat betekent dit voor onze business partners?

Wij verwachten van onze business partners dat zij zorgen voor veilige werkomstandigheden en -praktijken. Zij dienen een passend beleid en adequate systemen te hanteren voor het managen van gezondheid en veiligheid.

Op welke situaties kan dit betrekking hebben?

Hier volgen een aantal voorbeelden van mogelijk gevaarlijke of risicovolle situaties:

  • Ik ben bezorgd dat een collega machines wil besturen of bedienen onder invloed van alcohol.
  • Mijn manager heeft mij gevraagd een opdracht uit te voeren, maar ik heb nog geen adequate training gehad om dit veilig te doen.
  • Ik heb een beschadigde elektrische kabel gezien die letsel aan mijzelf of een collega tot gevolg kan hebben

Meer weten