Onze mensen

Mensen gelijk en respectvol behandelen

Wij omarmen diversiteit en promoten een inclusieve cultuur waarin iedereen op het werk zichzelf kan zijn zonder het risico gediscrimineerd of gepest te worden.

Wat betekent dit voor JTI?

Niet-respectvolgedrag, discriminatie en pesterijen druisen in tegen de waarden van JTI, en wij zijn het aan onszelf en aan elkaar verplicht op te treden als iets niet goed is of gaat.

Wij discrimineren niet, tolereren geen discriminatie die te maken heeft met geslacht, leeftijd, ras, geloof, invaliditeit, seksuele oriëntatie, huwelijkse staat, etnische achtergrond, nationale herkomst of andere kenmerken die door de wet beschermd worden.

Wij tolereren geen fysieke, verbale of schriftelijke pesterijen of intimidatie.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Ik hecht waarde aan en respecteer culturen, meningen en levensstijlen die verschillen van de mijne. Ik denk na over hoe mijn gedrag dat van anderen kan beïnvloeden. Ik vermijd kwetsende, agressieve en intimiderende communicatie. Ik doe geen suggestieve seksuele voorstellen en maak geen onwelkome fysieke gebaren naar anderen.

Als ik rook, respecteer ik het recht van niet-rokers om in een rookvrije omgeving te werken.

Als iemand jegens mij oneerbiedig gedrag of een vorm van discriminatie of pesterijen vertoont, dan voel ik mij aangemoedigd om dit aan mijn lijnmanager, mijn HR Business Partner of een lid van het Compliance team te rapporteren.

Als manager omarm ik diversiteit en behandel ik mijn collega's gelijk en met respect. De beslissingen die ik neem zijn eerlijk en onbevooroordeeld. Ik tolereer geen enkele vorm van discriminatie of pesterijen en handel onmiddellijk wanneer iemand zijn of haar bezorgdheden met mij deelt.

Wat betekent dit voor onze business partners?

Van onze business partners wordt verwacht dat zij arbeidsomstandigheden bieden waarbij werknemers respectvol en eerlijk worden behandeld en ervoor zorgen dat geen enkele werknemer aan enige vorm van discriminatie of intimidatie wordt blootgesteld.

Hier volgt een aantal voorbeelden van tactloos of kwetsend gedrag:

  • Ongepaste of kwetsende humor, opmerkingen van seksuele aard of niet-respectvolle opmerkingen tegen mannen of vrouwen.
  • Het uiten van racistische meningen.
  • Het vernederen van een medewerker of groep van medewerkers, bijvoorbeeld door hen in het bijzijn van anderen op hun fouten te wijzen.
  • Het marginaliseren van personen of groepen, bijvoorbeeld door hen onnodig uit te sluiten van activiteiten of gesprekken.

Meer weten